Centro cultural e informativo checoslovaco (Čs. kulturní a informační centrum)

city: _
address: _