Topičův salon (1918-1936)

type: výstavní prostor
city: Praha
address: Národní 11
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1918
death year: 1936

Topičův salon (1918-1936)

institution, city, address
Topičův salon (1906-1911), Praha, Ferdinandova třída 11

Topičův salon (1918-1936)

institution, city, address
Topičův salon (1937-1949), Praha, Národní 9

Topičův salon (1918-1936)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1918/04/13 - 1918/05   Alois Kalvoda, František Úprka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/05 - 1918/06   Láďa Novák: Zemanský kvas, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/05/15 - 1918/06/30   1. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/09/07 - 1918/09/30   Jan Zrzavý: Souborná výstava prací, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/10 - 1918/10/31   Otakar Nejedlý: Soubor obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/11/12 - 1918/12/01   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/12/04 - 1918/12   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Serie II), Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/12/20   Rudolf Livora: Diplom T. G. Masarykovi, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/01/19 - 1919/02/26   Výstava francouzských uměleckých návěstí válečných, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/03/01 - 1919/03/30   Dr. Desiderius: Kresby a karikatury, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/04 - 1919/05   Revoluční dokumenty. Československé úsilí revoluční v Americe v době světové války, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/04 - 1919/05/31   Výstava válečných francouzských návěstí a karikatur, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/04/01 - 1919/04/21   Sláva Tonderová-Zátková: Souborná výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/04/11 - 1919/04   Výstava soutěžních prací na propagační plakát Československé republiky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/04/26 - 1919/05/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: IV. členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/05   Josef Mařatka: Návrh na pomník ministra generála Štefánika, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/05   Josef Mařatka: Padlým československým legionářům, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/05   Noel Dorville: Kresby francouzského ministerského předsedy Clemenceaua, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/05/27 - 1919/07/03   Václav Radimský: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/06   Adolf Liebscher: Madona s děťátkem, Bitva na Vítkově, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/07   Bohumil Sláma, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/07   František Kysela: Plakát švýcarských výstav českého umění, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/07   Láďa Ehrlich: Portrét presidenta Masaryka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/07/05 - 1919/08/31   Jean Veber: Litografie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/09   Alessandro Magnasco: Přepadení přístavu, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/09   Ferdinand Engelmüller: Vzkříšení (Hold Sokolstva Československé republice na Bílé Hoře), Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/11   Batik, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/11   Raymond Duncan, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/11/01 - 1919/12/05   Jaroslav Panuška: Souborná výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/12/07 - 1919/12   Vánoční výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/01/01 - 1920/02/02   Výstava knihtisku československého, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/02/07 - 1920/03/07   Kreslíři ze Šibeniček, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/03   Tableau členů Maffie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/03/10 - 1920/04   Václav Radimský: Polabské nálady a mlhové scenerie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/04   Tableau Národní shromáždění, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/04/10 - 1920/05/17   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní výstava členská, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/06   František Zdeněk Eberl: Portrét Ing. Sansboeufa, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/08   Jindřich Schmidt, Karel Němeček: Barevné ruční tisky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/09   Josef Kočí: Návrat vítězů po bitvě u Sudoměře, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/10   Ferdinand Engelmüller: Litografie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/10/06 - 1920/11/01   Výstava originálů ruských umělců (Moskva), Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/11   Umění – severočeským menšinám / Českým dětem na severu!, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/12   Předvánoční umělecká a umělecko-průmyslová výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/01/08 - 1921/01/30   Výstava starých balkánských výšivek, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/02/01 - 1921/02/28   Ludvík Vacátko: Souborná výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/03/03 - 1921/03/31   Richard Lauda: Souborná výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/04   Alois Gangl: Poprsí srbského následníka Alexandra, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/04   František Hergesel: Osvobození, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/04/02 - 1921/04   1. výstava grafiků Umělecké besedy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/05/29 - 1921/06/02   Výstavka Husovy školy Svazu osvětového, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/06/05 - 1921/06/29   Sláva Tonderová-Zátková: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/07   Josef Kočí: Apotheosa popravených staroměstských mučedníků, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/07   Karel Černý, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/07/03 - 1921/07/31   Výstava krajkářských, vyšívačských a košíkářských výrobků Státního ústavu pro domácký průmysl, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/08   Ferdinand Engelmüller: Po bouři k nové práci, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/08/12 - 1921/09/18   Paul Hogg: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/09 - 1922/10/31   Aukční výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/09/24 - 1921/10/23   František Holan: Souborná výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/11 - 1921/11/27   Václav Radimský: Polabské nálady, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/01   Polské umění, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/01/14 - 1922/02/05   Aleksej Hanzen, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/02/07 - 1922/02/27   Milada Šindlerová: Výstava obrazů ze Španěl a ciziny, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/03/01 - 1922/03/22   Zdenka Liebscherová-Čechová: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/03/24 - 1922/04/17   Vojtěch Hynek Popelka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/04   Otakar Vaňáč: Jan Amos Komenský, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/04/25 - 1922/05/19   Jaroslav Melka a Ludmila Melková-Ondrušová: Souborná výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/05/25 - 1922/06/18   Noël Garrigues, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/06/30 - 1922/07   Jan Dědina: Mistr Jan Hus v Kostnici, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/07   Péče o děti v Rusku (Fotografie), Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/09   Josef Kočí, R. Valič: Ujedinjenje, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/11/05 - 1922/11/28   Václav Radimský, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/12/01 - 1922/12/26   Spoločnosť umeleckého priemyslu v Bratislave (S.U.P.), Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/12/18 - 1922/12/26   Otakar Číla: Studie z Indie a Číny, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/12/30 - 1923/01/28   Emanuel Krescenc Liška: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/02/01 - 1923/02   Honoré Daumier: Litografie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/03/08 - 1923/03/27   Ferdiš Duša, Josef Kubíček, Čeněk Vořech: Výstava obrazů, grafik a plastik, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/03/31 - 1923/04/29   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/05   Viktor Oliva: Portrét maršála Focha, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/05/03 - 1923/05/31   František Xaver Procházka: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/07   Výstava českého skla, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/09/01 - 1923/09/24   Souborná výstava Jana Zrzavého 1918-1923, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/09/27 - 1923/10/28   II. výstava veselých kreseb Dra Desideria, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/10/30 - 1923/11/15   Alois Bílek: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/11/17 - 1923/12/02   Výstava obrazů a plastik malíře Františka Hlavici, sochaře a grafika Emila Hlavici, Topičův salon (1918-1936), Praha
1923/12/04 - 1923/12   František Karel Hron: Obrazový cyklus Krkonoše ve čtyřech ročních dobách, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/01   Láďa Ehrlich: Javorina, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/01/04 - 1924/01/27   Ludvík Kuba: Z Lužice, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/01/29 - 1924/02/20   Výstava obrazů z Potštýna a okolí, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/02   Beneš Knüpfer: Požár lesa, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/02   Wlastimil Hofman, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/02/22 - 1924/03/07   Božena Jelínková: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/03   Vojtěch Doležil: Pocta Bedřichu Smetanovi, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/03/15 - 1924/03/31   Antonín Růžička: Výběr obrazů za posledních deset let 1913 - 1923, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/04/02 - 1924/04/21   Adolf A. Zahel: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/04/24 - 1924/05/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/05/28 - 1924/06/15   Sdružení výtvarných umělců severočeských, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/07 - 1924/08   Letní výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/09   Josef Fiala: Busta Renáty Tyršové, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/09/03 - 1924/09/25   Antonín Dvořák a Viktor Faltis: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/09/27 - 1924/10/12   Grafikové Umělecké besedy v Praze, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/10   Vratislav Hlava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/10/15 - 1924/11/02   Richard Pollák-Karlín a Hilda Polláková: Výstava děl, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/11   Bedřich Bendelmayer: Model městských lázní v Plzni, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/11   Gejza Angyal, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/11/04 - 1924/11/23   Cína Jelínek: Naše hory, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/11/24 - 1924/12/08   Wlastimil Hofman: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/12/11 - 1925/01/06   Václav Radimský, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/01/09 - 1925/02/02   Ludvík Kuba: Z domova, z „České filharmonie" a Jugoslavie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/02   Magdalena, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/02/05 - 1925/02/26   Zdeňka Sidonie Špringerová: Životní zpověď ženy-umělkyně, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/03/04 - 1925/03/25   Josef Šíma: Souborná výstava 1916-1925, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/03/23 - 1925/04/08   Výstava medijních kreseb, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/04/11 - 1925/04/26   Karel Vik: Kreslířské a grafické práce, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/05/03 - 1925/05/17   Vlasta Vostřebalová a Milada Marešová: Výstava obrazů a kreseb, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/05/20 - 1925/06/07   Soubor akvarelů a kreseb Vojtěcha Sedláčka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/06/10 - 1925/06/30   Výstava Zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/08   Viktor Oliva: Zátiší, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/09/01 - 1925/09/20   František Daněk-Sedláček: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/09/22 - 1925/10/11   Vojtěch Hynek Popelka: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/10   Oskar Rex: Cizoložnice, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/10/13 - 1925/11/01   František Xaver Procházka: Výstava obrazů a studií zvířat ze zoologických zahrad v Hamburce, Amsterodamu, Antverpách a v Paříži, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/11   Beneš Knüpfer: Leda, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/11/03 - 1925/11/29   Jan Skramlík: Výstava obrazů a portrétů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925/12/06 - 1925/01/03   Výstava Antonína Hudečka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/01   Hugo Boettinger: Kresby tanečnice Milči Mayerové, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/01 - 1926/02   Otakar Štáfl: Štrbské pleso, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/01/05 - 1926/01/31   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/02/06 - 1926/02/28   Výstava Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/03/03 - 1926/03/25   Oskar Rex: Život Krista jako člověka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/03/28 - 1926/04/17   Vojtěch Doležil: Vítkovické železárny, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/04/21 - 1926/05/16   Oskar Rex: Napoleon a jiné obrazy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/05/22 - 1926/06/13   Angelica Schatz-Meersonová: Výstava obrazů z Orientu, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/06   Josef Kočí: Slavnostní odevzdání prvního sokolského praporu Mánesova v sále Apolla v Praze dne 1. června 1862, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/06/15 - 1926/07/18   František Líbal: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/06/20 - 1926/09/30   III. výstava všeobecného uměleckého průmyslu: Interiery, bytové umění, textil a grafika, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/09 - 1926/10   Gustav Macoun, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/09 - 1926/10   Robert Schlosser, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/09/08 - 1926/09/29   Souborná posmrtná výstava obrazů mistra Jana Vochoče, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/10   Hugo Boettinger: Barevné studie tanečních pós Milči Mayerové, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/10/14 - 1926/11/07   Výstava čínského umění a uměleckého průmyslu, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/10/20 - 1926/11/10   Výstava prací Čeňka Kvíčaly 1920-1926, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/11   Jan Skramlík: Portréty, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/11/13 - 1927/01/02   III. výstava veselých kreseb Dra Desideria, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/11/14 - 1926/12/31   IV. výstava uměleckého průmyslu československého, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/12   Josef Hurt, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/12   Rudolf Vácha: Podobizna francouzského publicisty Jules Pichona, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/01/05 - 1927/02/06   Výstava I. skupiny obrazů, skizz a kreseb slav. mistra-marináře prof. Beneše Knüpfera, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/02/09 - 1927/03/06   Výstava obrazů Josefa Kočího (z let 1918–1927) a plastik Františka Kočího, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/03/13 - 1927/04/10   Výstava české knihy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/04/09 - 1927/05/01   Jaroslav Veris: Obrazy z Paříže, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/05 - 1927/06   Maria Wodzicka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/05/04 - 1927/05/26   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910-1927), Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/05/28 - 1927/06/19   Adolf A. Zahel: Výstava obrazů z Bretaně a Jižních Čech, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/06   František Dvořák: Madonna s děťátkem, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/06/21 - 1927/07/24   Výstava karikatur bulharského malíře-karikaturisty Alexandra Dobrinova, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/09/10 - 1927/09/28   Alois Kohout: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/10/01 - 1927/10/23   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava kreseb, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/10/25 - 1927/11/13   Čeněk Choděra: Výstava obrazů (z let 1917 - 1927), Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/11   Oskar Rex: Napoleon, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/11   Rudolf Vácha: Portrét poslance Staňka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/11 - 1927/12   Obrazové znázornění rodinného stromu T. G. Masaryka od 1620 do 1891, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/11/16 - 1927/12/04   Vojtěch Doležil: Soubor obrazů Stará Praha z let 1911 - 1927, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/11/19 - 1927/11/27   Ruský kustar (Russkij Kustar), Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/12   Alois Kalvoda, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/12/03 - 1927/12/22   Vánoční výstava dětských knih, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/12/07 - 1927/12/28   Oldřich Blažíček, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/12/31 - 1928/01/19   Zdeňka Mašková: Výstava humorných kreseb a karikatur, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/02/14 - 1928/03/11   Václav Radimský: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/03/04 - 1928/04/17   Souborná výstava figurálních komposic a architektur J. T. Blažka a F. X. Margolda, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/03/14 - 1928/03/29   Souborná výstava obrazů a plastik bratří Boháčů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/04/19 - 1928/05/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/05/24 - 1928/07/01   Výstava obrazů zemřelého akademického malíře Adolfa Liebschera: Česká elegie a jiné obrazy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/09/04 - 1928/09/18   Výstava obrazů a studií zvířat akademického malíře F. X. Procházky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/10/06 - 1928/10/21   Výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jana Kojana / Z Třeboňska (Rybolov a rolnictví), Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/10/23 - 1928/11/11   Československému vojsku: Souborná výstava Jindry Vlčka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/11/14 - 1928/12/08   František Daněk-Sedláček: Vysoké Tatry a lesní interiéry, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/12/11 - 1929/01/01   Wlastimil Hofmann, Topičův salon (1918-1936), Praha
1929/01/16 - 1929/02/10   Výstava obrazů a kreseb akad. malíře Aloise Bílka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1929/03/12 - 1929/04/01   Nikola Tanev: Bulharské krajiny, Topičův salon (1918-1936), Praha
1929/04/27 - 1929/05/16   Josef Bokšay: Obrazy z Podkarpatské Rusi, Topičův salon (1918-1936), Praha
1929/09/14 - 1929/10/13   Ludvík Kuba: Obrazy „Za tři léta", Topičův salon (1918-1936), Praha
1929/10/30 - 1929/11/17   Oldřich Homoláč: Souborná výstava obrazù, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/01/04 - 1930/01/26   Antonín Hudeček: Výstava obrazů z Podkarpatské Rusi, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/01/28 - 1930/02/20   Otakar Štáfl: Výstava obrazů z Vysokých Tater, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/02/22 - 1930/03/16   Láďa Ehrlich: Výstava obrazů z Jadranu a domova, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/03/18 - 1930/04/06   Secese z Mánesa, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/04/09 - 1930/05/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/05/07 - 1930/05/31   Jan Rambousek: Souborná výstava olejů, kreseb, grafiky volné i knižní, obálek a vazeb, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/06/04 - 1930/06/22   Dobri Dobrev: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/09/03 - 1930/09/23   Oldřich Koníček: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/09/27 - 1930/10/16   Vlastislav Hofman: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/10/18 - 1930/11/06   Čeněk Kvíčala: Výstava prací 1927 - 1930, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/11/08 - 1930/12/04   Jan Skramlík: Výstava obrazů a portrétů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/12/06 - 1931/01/01   Hollar Sdružení českých umělců grafiků: Kresby, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/01/03 - 1931/01/26   Vladimír Stříbrný: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/03/11 - 1931/03/26   František Hofman: Výstava obrazů a portrétu, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/05/08 - 1931/05/27   Zdenek Rykr: Obrazy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/05/30 - 1931/06/18   Božena Jelínková-Jirásková: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/09/02 - 1931/09/15   Miloš Kalina: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/09/17 - 1931/09/30   Fráňa Kárník: Výstava olejů a grafiky z francouzské západní Afriky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/10/01 - 1931/10/15   Karel Kotász, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/10/17 - 1931/11/05   Ferdiš Duša: Obrazy 1928-31, Josef Kubíček: Pálené hlíny 1926-31, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/11/07 - 1931/11/22   Julie W. Mezerová: Výstava obrazů / Polem a lesem, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/11/25 - 1931/12/15   František Daněk-Sedláček: Obrazy z celé republiky a Holandska, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/12/17 - 1932/01/04   Minka Podhájská: Výstava obrazů z let 1928 - 1931, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/01/06 - 1932/01/20   Emil Stanislav Kopřiva: Souborná výstava obrazů a plastik, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/01/30 - 1932/02/10   Emanuel Kodet: Výstava sochařských prací, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/02/11 - 1932/02/25   Ambros S. Akidos: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/02/27 - 1932/03/17   Karel Jílek, Jan Znoj, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/03/19 - 1932/04/20   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/05/06 - 1932/05/24   Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/05/29 - 1932/06/22   Jaroslav Šetelík: Akvarely a kresby z let 1928 - 1931, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/06/25 - 1932/07/10   Souborná výstava obrazů Jindry Vlčka / Československé legie v Rusku a v Sibiři, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/09/30 - 1932/10/15   Vladimír Pleiner: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/10/26 - 1932/11/09   Božena Votrubová-Horská: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/11/26 - 1932/12/12   Souborná výstava obrazů akademického malíře Josefa Fialy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/01/25 - 1933/02/07   František Elhenický: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/02/11 - 1933/03/02   Hana Dostálová: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/03/04 - 1933/03/30   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/04/26 - 1933/05/08   Ante Trstenjak, Trpimir Ivančević, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/05/10 - 1933/05/29   Marie Čechová: Souborná výstava kreseb perem, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/05/31 - 1933/06/13   Svetislav Vukovic: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/09/16 - 1933/09/28   Ludvík Vacátko: Výstava souboru životního díla - III. serie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/09/30 - 1933/10/25   I. výstava Nezávislých, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/10/27 - 1933/11/12   Milen Boris Sakazov: Obrazy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/11/15 - 1933/12/12   František Daněk-Sedláček: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/12/30 - 1934/01/15   Výstava olejů, akvarelů a kreseb z pozůstalosti malířky Růženy Nekutové, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934   Halvard Blekastad: Katalog výstavy prací Norsko, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/01/17 - 1934/02/07   Julie W. Mezerová: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/02/10 - 1934/02/28   Pavla Fořtová: Souborná výstava akvarelů a kreseb, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/03   Z našich rodných hor: Souborná výstava leptů a akvarelů Jaroslava Skrbka, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/04/11 - 1934/04/30   Zdenka Burghauserová: Výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/05   Vladislav Röhling: Soubor grafik, kreseb a olejů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/09/21 - 1934/10/04   Arne Hošek: Soubor prací / Hudba v barvách a tvarech, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/10/06 - 1934/10/21   František Elhenický: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1934/10/24 - 1934/11/15   Clara Kubelíková: Výstava prací, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935   III. výstava Nezávislých, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935   Výstava obrazů Josefa Bokšaye z Užhorodu, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/01/12 - 1935/02/03   II. výstava Nezávislých, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/02 - 1935/03   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z domova a ciziny, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/02/07 - 1935/02/21   Augustin Ságner: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/03/22 - 1935/04/11   Josef Tříška: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/04/12 - 1935/05/07   Marie Čechová: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/05/15 - 1935/05/30   II. členská výstava Bratrstva výtvarných umělců v Praze, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/06/01 - 1935/06/16   Giovanni Urgos, Francesco Chiapelli, Nju Attems: Výstava obrazů a groteskní keramiky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/10/14 - 1935/10/27   Arnošt Mandler: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/11/16 - 1935/12/10   Daněk-Sedláček: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/12/30 - 1936/01/17   Zdenek Rykr, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936   František Zikmund: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936/01/18 - 1936/02/10   Karel Holan, Karel Kotrba: Souborná výstava obrazů a soch, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936/02/21 - 1936/03/15   František Hofman, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936/03/20 - 1936/04/10   Stanislav Feikl: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936/04717 - 1936/05/12   Marie Zlatníková: Dítě v kresbě a plastice, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936/09/02 - 1936/09/23   Cyrila Dítětová: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1936/09/24 - 1936/10/10   Sidonie Matoušková-Košvancová: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
nedat.   Václav Radimský: Výstava obrazů a barevných leptů, Topičův salon (1918-1936), Praha

Topičův salon (1918-1936)

date of exhibition   exhibition title
1918/04/13 - 1918/05   Alois Kalvoda, František Úprka
1918/05 - 1918/06   Láďa Novák: Zemanský kvas
1918/05/15 - 1918/06/30   1. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1918/09/07 - 1918/09/30   Jan Zrzavý: Souborná výstava prací
1918/10 - 1918/10/31   Otakar Nejedlý: Soubor obrazů
1918/11/12 - 1918/12/01   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích
1918/12/04 - 1918/12   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Serie II)
1918/12/20   Rudolf Livora: Diplom T. G. Masarykovi
1919/01/19 - 1919/02/26   Výstava francouzských uměleckých návěstí válečných
1919/03/01 - 1919/03/30   Dr. Desiderius: Kresby a karikatury
1919/04 - 1919/05   Revoluční dokumenty. Československé úsilí revoluční v Americe v době světové války
1919/04 - 1919/05/31   Výstava válečných francouzských návěstí a karikatur
1919/04/01 - 1919/04/21   Sláva Tonderová-Zátková: Souborná výstava
1919/04/11 - 1919/04   Výstava soutěžních prací na propagační plakát Československé republiky
1919/04/26 - 1919/05/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: IV. členská výstava
1919/05   Josef Mařatka: Návrh na pomník ministra generála Štefánika
1919/05   Josef Mařatka: Padlým československým legionářům
1919/05   Noel Dorville: Kresby francouzského ministerského předsedy Clemenceaua
1919/05/27 - 1919/07/03   Václav Radimský: Výstava obrazů
1919/06   Adolf Liebscher: Madona s děťátkem, Bitva na Vítkově
1919/07   Bohumil Sláma
1919/07   František Kysela: Plakát švýcarských výstav českého umění
1919/07   Láďa Ehrlich: Portrét presidenta Masaryka
1919/07/05 - 1919/08/31   Jean Veber: Litografie
1919/09   Alessandro Magnasco: Přepadení přístavu
1919/09   Ferdinand Engelmüller: Vzkříšení (Hold Sokolstva Československé republice na Bílé Hoře)
1919/11   Batik
1919/11   Raymond Duncan
1919/11/01 - 1919/12/05   Jaroslav Panuška: Souborná výstava
1919/12/07 - 1919/12   Vánoční výstava
1920/01/01 - 1920/02/02   Výstava knihtisku československého
1920/02/07 - 1920/03/07   Kreslíři ze Šibeniček
1920/03   Tableau členů Maffie
1920/03/10 - 1920/04   Václav Radimský: Polabské nálady a mlhové scenerie
1920/04   Tableau Národní shromáždění
1920/04/10 - 1920/05/17   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní výstava členská
1920/05/22 - 1920/09/19   Josef Mánes: Jubilejní výstava 1820-1920. Grafika
1920/06   František Zdeněk Eberl: Portrét Ing. Sansboeufa
1920/08   Jindřich Schmidt, Karel Němeček: Barevné ruční tisky
1920/09   Josef Kočí: Návrat vítězů po bitvě u Sudoměře
1920/10   Ferdinand Engelmüller: Litografie
1920/10/06 - 1920/11/01   Výstava originálů ruských umělců (Moskva)
1920/11   Umění – severočeským menšinám / Českým dětem na severu!
1920/12   Předvánoční umělecká a umělecko-průmyslová výstava
1921/01/08 - 1921/01/30   Výstava starých balkánských výšivek
1921/02/01 - 1921/02/28   Ludvík Vacátko: Souborná výstava
1921/03/03 - 1921/03/31   Richard Lauda: Souborná výstava
1921/04   Alois Gangl: Poprsí srbského následníka Alexandra
1921/04   František Hergesel: Osvobození
1921/04/02 - 1921/04   1. výstava grafiků Umělecké besedy
1921/05/04 - 1921/05/31   II. výstava Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1921/05/29 - 1921/06/02   Výstavka Husovy školy Svazu osvětového
1921/06/05 - 1921/06/29   Sláva Tonderová-Zátková: Výstava obrazů
1921/07   Josef Kočí: Apotheosa popravených staroměstských mučedníků
1921/07   Karel Černý
1921/07/03 - 1921/07/31   Výstava krajkářských, vyšívačských a košíkářských výrobků Státního ústavu pro domácký průmysl
1921/08   Ferdinand Engelmüller: Po bouři k nové práci
1921/08/12 - 1921/09/18   Paul Hogg: Výstava obrazů
1921/09 - 1922/10/31   Aukční výstava
1921/09/24 - 1921/10/23   František Holan: Souborná výstava
1921/11 - 1921/11/27   Václav Radimský: Polabské nálady
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava
1922/01   Polské umění
1922/01/14 - 1922/02/05   Aleksej Hanzen
1922/02/07 - 1922/02/27   Milada Šindlerová: Výstava obrazů ze Španěl a ciziny
1922/03/01 - 1922/03/22   Zdenka Liebscherová-Čechová: Výstava obrazů
1922/03/24 - 1922/04/17   Vojtěch Hynek Popelka
1922/04   Otakar Vaňáč: Jan Amos Komenský
1922/04/25 - 1922/05/19   Jaroslav Melka a Ludmila Melková-Ondrušová: Souborná výstava
1922/05/25 - 1922/06/18   Noël Garrigues
1922/06/30 - 1922/07   Jan Dědina: Mistr Jan Hus v Kostnici
1922/07   Péče o děti v Rusku (Fotografie)
1922/09   Josef Kočí, R. Valič: Ujedinjenje
1922/11/05 - 1922/11/28   Václav Radimský
1922/12/01 - 1922/12/26   Spoločnosť umeleckého priemyslu v Bratislave (S.U.P.)
1922/12/18 - 1922/12/26   Otakar Číla: Studie z Indie a Číny
1922/12/30 - 1923/01/28   Emanuel Krescenc Liška: Souborná výstava obrazů
1923/02/01 - 1923/02   Honoré Daumier: Litografie
1923/03/08 - 1923/03/27   Ferdiš Duša, Josef Kubíček, Čeněk Vořech: Výstava obrazů, grafik a plastik
1923/03/31 - 1923/04/29   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
1923/05   Viktor Oliva: Portrét maršála Focha
1923/05/03 - 1923/05/31   František Xaver Procházka: Souborná výstava obrazů
1923/06/02 - 1923/06/29   Grafikové Umělecké Besedy
1923/07   Výstava českého skla
1923/09/01 - 1923/09/24   Souborná výstava Jana Zrzavého 1918-1923
1923/09/27 - 1923/10/28   II. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1923/10/30 - 1923/11/15   Alois Bílek: Výstava obrazů
1923/11/17 - 1923/12/02   Výstava obrazů a plastik malíře Františka Hlavici, sochaře a grafika Emila Hlavici
1923/12/04 - 1923/12   František Karel Hron: Obrazový cyklus Krkonoše ve čtyřech ročních dobách
1924/01   Láďa Ehrlich: Javorina
1924/01/04 - 1924/01/27   Ludvík Kuba: Z Lužice
1924/01/29 - 1924/02/20   Výstava obrazů z Potštýna a okolí
1924/02   Beneš Knüpfer: Požár lesa
1924/02   Wlastimil Hofman
1924/02/22 - 1924/03/07   Božena Jelínková: Výstava obrazů
1924/03   Vojtěch Doležil: Pocta Bedřichu Smetanovi
1924/03/15 - 1924/03/31   Antonín Růžička: Výběr obrazů za posledních deset let 1913 - 1923
1924/04/02 - 1924/04/21   Adolf A. Zahel: Souborná výstava obrazů
1924/04/24 - 1924/05/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
1924/05/28 - 1924/06/15   Sdružení výtvarných umělců severočeských
1924/07 - 1924/08   Letní výstava
1924/09   Josef Fiala: Busta Renáty Tyršové
1924/09/03 - 1924/09/25   Antonín Dvořák a Viktor Faltis: Výstava obrazů
1924/09/27 - 1924/10/12   Grafikové Umělecké besedy v Praze
1924/10   Vratislav Hlava
1924/10/15 - 1924/11/02   Richard Pollák-Karlín a Hilda Polláková: Výstava děl
1924/11   Bedřich Bendelmayer: Model městských lázní v Plzni
1924/11   Gejza Angyal
1924/11/04 - 1924/11/23   Cína Jelínek: Naše hory
1924/11/24 - 1924/12/08   Wlastimil Hofman: Výstava obrazů
1924/12/11 - 1925/01/06   Václav Radimský
1925/01/09 - 1925/02/02   Ludvík Kuba: Z domova, z „České filharmonie" a Jugoslavie
1925/02   Magdalena
1925/02/05 - 1925/02/26   Zdeňka Sidonie Špringerová: Životní zpověď ženy-umělkyně
1925/03/04 - 1925/03/25   Josef Šíma: Souborná výstava 1916-1925
1925/03/23 - 1925/04/08   Výstava medijních kreseb
1925/04/11 - 1925/04/26   Karel Vik: Kreslířské a grafické práce
1925/05/03 - 1925/05/17   Vlasta Vostřebalová a Milada Marešová: Výstava obrazů a kreseb
1925/05/20 - 1925/06/07   Soubor akvarelů a kreseb Vojtěcha Sedláčka
1925/06/10 - 1925/06/30   Výstava Zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí
1925/08   Viktor Oliva: Zátiší
1925/09/01 - 1925/09/20   František Daněk-Sedláček: Souborná výstava obrazů
1925/09/22 - 1925/10/11   Vojtěch Hynek Popelka: Souborná výstava obrazů
1925/10   Oskar Rex: Cizoložnice
1925/10/13 - 1925/11/01   František Xaver Procházka: Výstava obrazů a studií zvířat ze zoologických zahrad v Hamburce, Amsterodamu, Antverpách a v Paříži
1925/11   Beneš Knüpfer: Leda
1925/11/03 - 1925/11/29   Jan Skramlík: Výstava obrazů a portrétů
1925/12/06 - 1925/01/03   Výstava Antonína Hudečka
1926/01   Hugo Boettinger: Kresby tanečnice Milči Mayerové
1926/01 - 1926/02   Otakar Štáfl: Štrbské pleso
1926/01/05 - 1926/01/31   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
1926/02/06 - 1926/02/28   Výstava Václava Radimského
1926/03/03 - 1926/03/25   Oskar Rex: Život Krista jako člověka
1926/03/28 - 1926/04/17   Vojtěch Doležil: Vítkovické železárny
1926/04/21 - 1926/05/16   Oskar Rex: Napoleon a jiné obrazy
1926/05/22 - 1926/06/13   Angelica Schatz-Meersonová: Výstava obrazů z Orientu
1926/06   Josef Kočí: Slavnostní odevzdání prvního sokolského praporu Mánesova v sále Apolla v Praze dne 1. června 1862
1926/06/15 - 1926/07/18   František Líbal: Souborná výstava obrazů
1926/06/20 - 1926/09/30   III. výstava všeobecného uměleckého průmyslu: Interiery, bytové umění, textil a grafika
1926/09 - 1926/10   Gustav Macoun
1926/09 - 1926/10   Robert Schlosser
1926/09/08 - 1926/09/29   Souborná posmrtná výstava obrazů mistra Jana Vochoče
1926/10   Hugo Boettinger: Barevné studie tanečních pós Milči Mayerové
1926/10/14 - 1926/11/07   Výstava čínského umění a uměleckého průmyslu
1926/10/20 - 1926/11/10   Výstava prací Čeňka Kvíčaly 1920-1926
1926/11   Jan Skramlík: Portréty
1926/11/13 - 1927/01/02   III. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1926/11/14 - 1926/12/31   IV. výstava uměleckého průmyslu československého
1926/12   Josef Hurt
1926/12   Rudolf Vácha: Podobizna francouzského publicisty Jules Pichona
1927/01/05 - 1927/02/06   Výstava I. skupiny obrazů, skizz a kreseb slav. mistra-marináře prof. Beneše Knüpfera
1927/02/09 - 1927/03/06   Výstava obrazů Josefa Kočího (z let 1918–1927) a plastik Františka Kočího
1927/03/10 - 1927/04/06   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1927/03/13 - 1927/04/10   Výstava české knihy
1927/04/09 - 1927/05/01   Jaroslav Veris: Obrazy z Paříže
1927/05 - 1927/06   Maria Wodzicka
1927/05/04 - 1927/05/26   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910-1927)
1927/05/28 - 1927/06/19   Adolf A. Zahel: Výstava obrazů z Bretaně a Jižních Čech
1927/06   František Dvořák: Madonna s děťátkem
1927/06/21 - 1927/07/24   Výstava karikatur bulharského malíře-karikaturisty Alexandra Dobrinova
1927/09/10 - 1927/09/28   Alois Kohout: Výstava obrazů
1927/10/01 - 1927/10/23   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava kreseb
1927/10/25 - 1927/11/13   Čeněk Choděra: Výstava obrazů (z let 1917 - 1927)
1927/11   Oskar Rex: Napoleon
1927/11   Rudolf Vácha: Portrét poslance Staňka
1927/11 - 1927/12   Obrazové znázornění rodinného stromu T. G. Masaryka od 1620 do 1891
1927/11/16 - 1927/12/04   Vojtěch Doležil: Soubor obrazů Stará Praha z let 1911 - 1927
1927/11/19 - 1927/11/27   Ruský kustar (Russkij Kustar)
1927/12   Alois Kalvoda
1927/12/03 - 1927/12/22   Vánoční výstava dětských knih
1927/12/07 - 1927/12/28   Oldřich Blažíček
1927/12/31 - 1928/01/19   Zdeňka Mašková: Výstava humorných kreseb a karikatur
1928/01   Emanuel Knížek: Portrét Adolfa Prokůpka
1928/02/14 - 1928/03/11   Václav Radimský: Výstava obrazů
1928/03/04 - 1928/04/17   Souborná výstava figurálních komposic a architektur J. T. Blažka a F. X. Margolda
1928/03/14 - 1928/03/29   Souborná výstava obrazů a plastik bratří Boháčů
1928/04/19 - 1928/05/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1928/05/24 - 1928/07/01   Výstava obrazů zemřelého akademického malíře Adolfa Liebschera: Česká elegie a jiné obrazy
1928/07/30 - 1928/08/10   Výstava japonského umění
1928/09/04 - 1928/09/18   Výstava obrazů a studií zvířat akademického malíře F. X. Procházky
1928/10/06 - 1928/10/21   Výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jana Kojana / Z Třeboňska (Rybolov a rolnictví)
1928/10/23 - 1928/11/11   Československému vojsku: Souborná výstava Jindry Vlčka
1928/11/14 - 1928/12/08   František Daněk-Sedláček: Vysoké Tatry a lesní interiéry
1928/12/11 - 1929/01/01   Wlastimil Hofmann
1929/01/16 - 1929/02/10   Výstava obrazů a kreseb akad. malíře Aloise Bílka
1929/03/12 - 1929/04/01   Nikola Tanev: Bulharské krajiny
1929/04/27 - 1929/05/16   Josef Bokšay: Obrazy z Podkarpatské Rusi
1929/05/18 - 1929/06/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1929/09/14 - 1929/10/13   Ludvík Kuba: Obrazy „Za tři léta"
1929/10/30 - 1929/11/17   Oldřich Homoláč: Souborná výstava obrazù
1929/11 - 1929/12   IV. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1929/12   IV. výstava veselých kreseb dra Desideria, druhá část
1929/12   Kresby členů SČUG Hollar
1930/01/04 - 1930/01/26   Antonín Hudeček: Výstava obrazů z Podkarpatské Rusi
1930/01/28 - 1930/02/20   Otakar Štáfl: Výstava obrazů z Vysokých Tater
1930/02/22 - 1930/03/16   Láďa Ehrlich: Výstava obrazů z Jadranu a domova
1930/03/18 - 1930/04/06   Secese z Mánesa
1930/04/09 - 1930/05/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1930/05/07 - 1930/05/31   Jan Rambousek: Souborná výstava olejů, kreseb, grafiky volné i knižní, obálek a vazeb
1930/06/04 - 1930/06/22   Dobri Dobrev: Souborná výstava obrazů
1930/09/03 - 1930/09/23   Oldřich Koníček: Výstava obrazů
1930/09/27 - 1930/10/16   Vlastislav Hofman: Výstava obrazů
1930/10/18 - 1930/11/06   Čeněk Kvíčala: Výstava prací 1927 - 1930
1930/11/08 - 1930/12/04   Jan Skramlík: Výstava obrazů a portrétů
1930/12/06 - 1931/01/01   Hollar Sdružení českých umělců grafiků: Kresby
1931/01/03 - 1931/01/26   Vladimír Stříbrný: Výstava obrazů
1931/03/11 - 1931/03/26   František Hofman: Výstava obrazů a portrétu
1931/04/08 - 1931/05/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1931/05/08 - 1931/05/27   Zdenek Rykr: Obrazy
1931/05/30 - 1931/06/18   Božena Jelínková-Jirásková: Výstava obrazů
1931/09/02 - 1931/09/15   Miloš Kalina: Výstava obrazů
1931/09/17 - 1931/09/30   Fráňa Kárník: Výstava olejů a grafiky z francouzské západní Afriky
1931/10/01 - 1931/10/15   Karel Kotász
1931/10/17 - 1931/11/05   Ferdiš Duša: Obrazy 1928-31, Josef Kubíček: Pálené hlíny 1926-31
1931/11/07 - 1931/11/22   Julie W. Mezerová: Výstava obrazů / Polem a lesem
1931/11/25 - 1931/12/15   František Daněk-Sedláček: Obrazy z celé republiky a Holandska
1931/12/17 - 1932/01/04   Minka Podhájská: Výstava obrazů z let 1928 - 1931
1932/01/06 - 1932/01/20   Emil Stanislav Kopřiva: Souborná výstava obrazů a plastik
1932/01/30 - 1932/02/10   Emanuel Kodet: Výstava sochařských prací
1932/02/11 - 1932/02/25   Ambros S. Akidos: Souborná výstava obrazů
1932/02/27 - 1932/03/17   Karel Jílek, Jan Znoj
1932/03/19 - 1932/04/20   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů
1932/05/06 - 1932/05/24   Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932
1932/05/29 - 1932/06/22   Jaroslav Šetelík: Akvarely a kresby z let 1928 - 1931
1932/06/25 - 1932/07/10   Souborná výstava obrazů Jindry Vlčka / Československé legie v Rusku a v Sibiři
1932/09/30 - 1932/10/15   Vladimír Pleiner: Souborná výstava obrazů
1932/10/26 - 1932/11/09   Božena Votrubová-Horská: Souborná výstava obrazů
1932/11/26 - 1932/12/12   Souborná výstava obrazů akademického malíře Josefa Fialy
1933/01/25 - 1933/02/07   František Elhenický: Souborná výstava obrazů
1933/02/11 - 1933/03/02   Hana Dostálová: Výstava obrazů
1933/03/04 - 1933/03/30   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů
1933/04/01 - 1933/04/23   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů ze staré Prahy
1933/04/26 - 1933/05/08   Ante Trstenjak, Trpimir Ivančević
1933/05/10 - 1933/05/29   Marie Čechová: Souborná výstava kreseb perem
1933/05/31 - 1933/06/13   Svetislav Vukovic: Souborná výstava obrazů
1933/06/16 - 1933/06/30   Přehled díla Vojtěcha Preissiga
1933/09/16 - 1933/09/28   Ludvík Vacátko: Výstava souboru životního díla - III. serie
1933/09/30 - 1933/10/25   I. výstava Nezávislých
1933/10/27 - 1933/11/12   Milen Boris Sakazov: Obrazy
1933/11/15 - 1933/12/12   František Daněk-Sedláček: Výstava obrazů
1933/12/30 - 1934/01/15   Výstava olejů, akvarelů a kreseb z pozůstalosti malířky Růženy Nekutové
1934   Halvard Blekastad: Katalog výstavy prací Norsko
1934/01/17 - 1934/02/07   Julie W. Mezerová: Souborná výstava obrazů
1934/02/10 - 1934/02/28   Pavla Fořtová: Souborná výstava akvarelů a kreseb
1934/03   Z našich rodných hor: Souborná výstava leptů a akvarelů Jaroslava Skrbka
1934/04/11 - 1934/04/30   Zdenka Burghauserová: Výstava
1934/05   Vladislav Röhling: Soubor grafik, kreseb a olejů
1934/09/21 - 1934/10/04   Arne Hošek: Soubor prací / Hudba v barvách a tvarech
1934/10/06 - 1934/10/21   František Elhenický: Výstava obrazů
1934/10/24 - 1934/11/15   Clara Kubelíková: Výstava prací
1935   III. výstava Nezávislých
1935   Výstava obrazů Josefa Bokšaye z Užhorodu
1935/01/12 - 1935/02/03   II. výstava Nezávislých
1935/02 - 1935/03   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z domova a ciziny
1935/02/07 - 1935/02/21   Augustin Ságner: Výstava obrazů
1935/03/22 - 1935/04/11   Josef Tříška: Výstava obrazů
1935/04/12 - 1935/05/07   Marie Čechová: Výstava obrazů
1935/05/15 - 1935/05/30   II. členská výstava Bratrstva výtvarných umělců v Praze
1935/06/01 - 1935/06/16   Giovanni Urgos, Francesco Chiapelli, Nju Attems: Výstava obrazů a groteskní keramiky
1935/10/14 - 1935/10/27   Arnošt Mandler: Výstava obrazů
1935/11/16 - 1935/12/10   Daněk-Sedláček: Souborná výstava obrazů
1935/12/30 - 1936/01/17   Zdenek Rykr
1936   František Zikmund: Souborná výstava obrazů
1936/01/18 - 1936/02/10   Karel Holan, Karel Kotrba: Souborná výstava obrazů a soch
1936/02/21 - 1936/03/15   František Hofman
1936/03/20 - 1936/04/10   Stanislav Feikl: Souborná výstava obrazů
1936/04717 - 1936/05/12   Marie Zlatníková: Dítě v kresbě a plastice
1936/09/02 - 1936/09/23   Cyrila Dítětová: Souborná výstava obrazů
1936/09/24 - 1936/10/10   Sidonie Matoušková-Košvancová: Souborná výstava obrazů
nedat.   Václav Radimský: Výstava obrazů a barevných leptů

Topičův salon (1918-1936)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1918   Otakar Nejedlý: Soubor obrazů
  1918   Souborná výstava prací Jana Zrzavého
  1919   J. Panuška: Souborná výstava
  1919   Jean Veber: Litografie
  1919   Souborná výstava S. Tonderové-Zátkové
  1919   Výstava obrazů Václava Radimského
  1920   II. výstava Václava Radimského
  1921   Katalog výstavy Václava Radimského
  1921   Souborná výstava Fr. Holana
  1921   Souborná výstava L. Vacátka
  1921   Souborná výstava Rich. Laudy
  1921   Výstava obrazů Slávy Tonderové-Zátkové
  1922   Aleksej Hanzen, malíř ruského ministerstva námořnictví
  1922   Exposition du peintre français Noël Garrigues (Languedoc et Bourgogne)
  1922   Souborná výstava obrazů Em. Kresc. Lišky na paměť dvacátého výročí jeho smrti
  1922   Výstava obrazů Václava Radimského
  1922   Výstava obrazů Zdenky Liebscherové-Čechové
  1922   Výstava obrazů ze Španěl a ciziny Milady Šindlerové
  1922   Výstava umělecké žně malíře zvířat Vojtěcha Hynka Popelky
  1923   Dr. Desiderius: II. výstava veselých kreseb (XXXI. výstava S.Č.U.G. Hollar)
  1923   F. K. Hrona výstava obr. cyklu Krkonoše ve čtyřech roč. dobách
  1923   Souborná výstava obrazů Fr. X. Procházky
  1923   Výstava obrazů Aloise Bílka, českého malíře z Paříže
  1923   Vystavuje malíř Fr. X. Procházka
  1924   Adolf A. Zahel: Souborná výstava obrazů pod rektorátem Dělnické akademie
  1924   Antonín Růžička: Výběr obrazů za posledních deset let 1913-1923
  1924   Božena Jelínková: Výstava obrazů
  1924   Cína Jelínek (*1882)
  1924   Českolužický spolek „Adolf Černý“ pořádá výstavu Ludvíka Kuby „Z Lužice“ (Řada II.)
  1924   Václav Radimský
  1924   Výstava obrazů Wlastimila Hofmanna z Krakova pořádaná Společenským klubem česko-polským v Praze
  1925   F. X. Procházky výstava obrazů a studií zvířat ze zoologických zahrad v Hamburce, Amsterodamu, Antverpách a v Paříži
  1925   Jan Skramlík: Výstava obrazů a portrétů (K 65. výročí jeho narození)
  1925   Kreslířská a grafická práce Karla Vika
  1925   Ludvík Kuba: Z domova, z „České filharmonie" a Jugoslavie
  1925   Seznam obrazů malířky Zdeňky S. Špringerové
  1925   Souborná výstava Josefa Šímy (1916–1925)
  1925   Souborná výstava obrazů F. Daňka-Sedláčka
  1925   Souborná výstava obrazů Vojtěcha Hynka Popelky
  1925   Výstava akvarelů a kreseb Vojtěcha Sedláčka
  1925   Výstava Ant. Hudečka
  1925   Výstava prací malíře F. X. Procházky
  1926   Oskar Rex: Napoleon a jiné obrazy
  1926   Oskar Rex: Život Krista jako člověka
  1926   Souborná posmrtná výstava obrazů mistra Jana Vochoče
  1926   Vojtěch Doležil: Vítkovické železárny (I. díl)
  1926   Výstava prací Čeňka Kvíčaly 1920–1926
  1926   Výstava Václava Radimského
  1927   Adolf A. Zahel: Výstava obrazů z Bretaně a Jižních Čech
  1927   Čeňka Choděry výstava obrazů (z let 1917–1927)
  1927   O. Blažíček
  1927   Vojtěch Doležil: Stará Praha. Soubor obrazů z let 1911-1927
  1927   Výstava humor. kreseb a karikatur Zdenky Maškové, akad. malířky
  1927   Výstava I. skupiny obrazů, skizz a kreseb slav. mistra-marináře prof. Beneše Knüpfera
  1927   Výstava I. skupiny obrazů, skizz a kreseb slav. mistra-marináře prof. Beneše Knüpfera
  1927   Výstava karikatur bulharského malíře-karikaturisty Alexandra Dobrinova
  1927   Výstava obrazů Aloise Kohouta
  1927   Výstava obrazů z Paříže Jaroslava Verise
  1928   Československému vojsku: Souborná výstava Jindry Vlčka (Pod protektorátem náčelníka hlavního štábu armádního generála Jana Syrového)
  1928   František Daněk-Sedláček: Vysoké Tatry a lesní interiéry
  1928   Václav Radimský: Výstava obrazů
  1928   Výstava obrazů a kreseb akad. malíře Jana Kojana / Z Třeboňska (Rybolov a rolnictví)
  1928   Výstava obrazů a studií zvířat akademického malíře F. X. Procházky
  1928   Výstava obrazů zemřelého akademického malíře Adolfa Liebschera: Česká elegie a jiné obrazy
  1929   Nikola Tanev, bulhar. akad. malíř: Bulharské krajiny (II. výstava v Praze)
  1929   Profesor Josef Bokšay, akad. malíř z Užhorodu: Výstava obrazů z Podkarpatské Rusi
  1929   Souborná výstava obrazů prof. O. Homoláče
  1929   Výstava obrazů a kreseb akad. malíře Aloise Bílka
  1930   Antonín Hudeček: Výstava obrazů z Podkarpatské Rusi
  1930   Čeněk Kvíčala: Výstava prací 1927 - 1930
  1930   Jan Skramlík: Výstava obrazů a portrétů (K 70. výročí jeho narození)
  1930   Láďa Ehrlich: Výstava obrazů z Jadranu a domova
  1930   Oldřich Koníček: Výstava obrazů
  1930   Otakar Štáfl: Výstava obrazů z Vysokých Tater
  1930   Souborná výstava obrazů bulhar. akad. malíře Dobri Dobreva
  1930   Výstava obrazů arch. Vlastislava Hofmana
  1931   Božena Jelínková-Jirásková: Výstava obrazů
  1931   Fráňa Kárník: Výstava olejů a grafiky z francouzské západní Afriky
  1931   František Hofman: Výstava obrazů a portrétu
  1931   Julie W. Mezerová: Výstava obrazů / Polem a lesem
  1931   Miloš Kalina: Výstava obrazů
  1931   Minka Podhájská: Výstava obrazů z let 1928 - 1931
  1931   Vladimír Stříbrný: Výstava obrazů
  1931   Výstava akad. malíře K. Kotasza v Praze
  1931   Zdenek Rykr: Obrazy
  1932   Božena Votrubová-Horská: Souborná výstava obrazů
  1932   Emanuel Kodet: Výstava sochařských prací
  1932   Emil Stanislav Kopřiva: Katalog souborné výstavy obrazů a plastik
  1932   Jaroslav Šetelík: Akvarely a kresby z let 1928 - 1931
  1932   Souborná výstava obrazů akad. malíře Josefa Fialy
  1932   Souborná výstava obrazů Jindry Vlčka / Československé legie v Rusku a v Sibiři
  1932   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů
  1932   Vladimír Pleiner: Souborná výstava obrazů
  1932   Výstava obrazů akadem. malíře-legionáře Vladimíra Pleinera
  1932   Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932
  1933   František Daněk-Sedláček: Výstava obrazů
  1933   František Elhenický: Souborná výstava obrazů
  1933   Hana Dostalová: Výstava obrazů
  1933   Ludvík Vacátko: Výstava souboru životního díla / III. serie
  1933   Marie Čechová: Souborná výstava kreseb perem
  1933   Souborná výstava obrazů Svetislava Vukoviće
  1933   Souborná výstava obrazů V. Radimského
  1933   Výstava obrazů Milena Boris Sakazova z Varny
  1933   Výstava olejů, akvarelů a kreseb z pozůstalosti malířky Růženy Nekutové
  1934   Arne Hošek: Soubor prací / Hudba v barvách a tvarech
  1934   Clara Kubelíková: Výstava prací (Uspořádáno pod protektorátem Mistra Ph.Dr.h.c. J. B. Foerstera presidenta České akademie věd a umění)
  1934   František Elhenický: Výstava obrazů
  1934   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor (K uctění světlé památky vysockého rodáka, starodružiníka Josefa Müllera a všech jeho předchůdců, horských vlastenců, národních buditelů Podkrkonoší)
  1934   Julie W. Mezerová: Souborná výstava obrazů
  1934   Pavla Fořtová: Souborná výstava akvarelů a kreseb
  1935   Arnošt Mandler: Výstava obrazů
  1935   Augustin Ságner: Výstava obrazů
  1935   Daněk-Sedláček: Souborná výstava obrazů
  1935   Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z domova a ciziny
  1935   Josef Tříška: Výstava obrazů
  1935   Marie Čechová: Výstava obrazů
  1935   Výstava obrazů Josefa Bokšaye z Užhorodu
  1935   Zdenek Rykr: Katalog výstavy
  1936   Cyrila Dítětová: Souborná výstava obrazů
  1936   František Hofman: Katalog výstavy
  1936   František Zikmund: Souborná výstava obrazů
  1936   Marie Zlatníková: Dítě v kresbě a plastice
  1936   Sidonie Matoušková-Košvancová: Souborná výstava obrazů
  1936   Stanislav Feikl: Souborná výstava obrazů
  nedatováno   Václav Radimský: Výstava obrazů a barevných leptů
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1918   Alois Kalvoda, František Úprka
  1918   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.)
  1919   Výstava francouzských uměleckých návěstí válečných (Ve prospěch Spolku českých žurnalistů)
  1919   Výstava válečných francouzských návěstí a karikatur
  1920   Výstava originálů ruských umělců (Moskva)
  1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
  1921   Loutkářská výstava
  1922   Aukční výstava obrazových originálů, starožitného nábytku, starož. slovácké keramiky a výšivek
  1922   Souborná výstava J. Melky a L. Melkové-Ondrušové
  1923   Výstava obrazů a plastik malíře Františka Hlavici, sochaře a grafika Emila Hlavici
  1923   Výstava obrazů, grafik a plastik Ferd. Duši, Jóži Kubíčka a arch. Čeňka Vořecha
  1924   GUB. Grafikové Umělecké Besedy
  1924   Výstava děl Richarda Polláka-Karlína a Hildy Pollákové
  1924   Výstava obrazů Antonína Dvořáka a Viktora Faltise
  1924   Výstava obrazů z Potštýna a okolí (Pořádá komitét pro oslavy prof. Jarníka v Potštýně na paměť prvního výročí úmrtí prof. Dra Jana Urbana Jarníka)
  1924   Výstava Sdružení výtvarných umělců severočeských
  1925   Výstava obrazů a kreseb Vlasty Vostřebalové a Milady Marešové
  1927   Výstava obrazů Josefa Kočího (z let 1918-1927) a plastik Františka Kočího
  1928   Josef Tomáš Blažek a František Xaver Margold: Souborná výstava figurálních komposic a architektur
  1928   Souborná výstava obrazů a plastik bratří Boháčů
  1928   Výstava japonského umění (Organisovaná pp. Keitaro Dejima a Takashi Ishino, japonskými delegáty na Mezinárodním kongrese kreslířů v Praze ve výstavním saloně Topičově)
  1930   Secese z Mánesa
  1932   Karel Jílek, Jan Znoj (Výstava obrazů akad. malíře Karla Jílka a prof. stát. keramické školy Jana Znoje)
  1933   Ante Trstenjak, Trpimir Ivančević
  1933   Katalog I. výstavy Nezávislých
  1935   Giovanni Urgos, Francesco Chiapelli, Nju Attems: Výstava obrazů a groteskní keramiky
  1935   Katalog II. členské výstavy Bratrstva výtvarných umělců v Praze
  1935   Katalog II. výstavy Nezávislých
  1936   Karel Holan, Karel Kotrba: Souborná výstava obrazů a soch
  nedatováno   Katalog III. výstavy Nezávislých
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1924   Kroj národní...
  1924   Soubor obrazů z Potštýna...
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1923   Alois Bílek, český malíř z Paříže
  1926   Vojtěch Doležil: Vítkovické železárny (Díl I.)
  1927   Vojtěch Doležil: Soubor obrazů Stará Praha z let 1911-1927
  1933   Milen Boris Sakazov: Obrazy
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1920   Výstava knihtisku československého
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1931   Ferdiš Duša: Obrazy 1928-31, Josef Kubíček: Pálené hlíny 1926-31
  1931   Fr. Daněk-Sedláček: Obrazy z celé republiky a Holandska
  1932   Souborná výstava obrazů Ambra S. Akidosa

Topičův salon (1918-1936)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   První republika 1918-1938
kniha
  published   title (subtitle)
  2012   Topičův salon 1918-1936
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922
vstupenka
  published   title (subtitle)
  ????   Topičův salon (Vstupenka)

Topičův salon (1918-1936)

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/10/05 - 1993/10/31   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, Galerie České spořitelny, Praha