X-Centrum

city: Plzeň (Plzeň-město)
address: Náměstí Republiky 5
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1991

notes:
= 790
X-Centrum - sídla:
Náměstí Republiky 5 - od roku 1991
Náměstí Republiky 40, Dominkánská 2
Dominikánská 12 - do roku 1998

X-Centrum

Předchůdcem Galerie města Plzně bylo X-Centrum, které vzniklo 1. 6. 1991 jako příspěvková organizace Magistrátu města Plzně. Jeho první ředitelkou byla Jana Zemanová a u jeho založení stála rovněž Anna Kocourková, obě do té doby pracovnice Krajského a potom Městského kulturního střediska. Název X-Centrum byl odvozen od zkratky IKS (informační a kulturní středisko). Ve stejném roce přichází do X-Centra Helena Fenclová, která se od 1. 2. 1993 stala jeho ředitelkou. K tomuto datu odchází Anna Kocourková a později i Jana Zemanová.

X-Centrum mělo nejprve sídlo na nám. Republiky 5, kde provozovalo v patře pavlačového domu galerii Maecenas, později získává výstavní síň v Kopeckého sadech 15, která dostala název Stop Gallery. V průběhu 90. let se X-Centrum vícekrát stěhovalo a obě galerie se nakonec přemisťují pod stejnými názvy do rohového domu (náměstí Republiky 40, Dominikánská 2), který je součástí plzeňské radnice. Časem je v podzemí otevřen další výstavní prostor – Galerie ve sklepě. Sídlem X-Centra se stává dům v Dominikánské ulici č. 12, kde je rovněž provozována prodejní galerie Mecenášek. X-Centrum jako příspěvková organizace města Plzně bylo usnesením zastupitelstva zrušeno ke dni 29. 10. 1998 a dalším usnesením ze dne 21. 1. 1999 je založena Městská galerie X-Centrum, o.p.s.

Dlouhodobé problémy zejména v komunikaci se zřizovatelem vyvrcholily v rozhodnutí rady odvolat ředitelku Helenu Fenclovou. Po prvním neúspěšném konkursu v polovině roku 2000 zvolila správní rada novým ředitelem Václava Malinu a 6. 1 . 2001 byl uveden do funkce. Zároveň na návrh nového ředitele doporučila vypustit z názvu X-Centrum a na další schůzi schválila návrh změny názvu na Galerie města Plzně, o. p. s. Novým sídlem Galerie města Plzně se po vyklizení prostor v Dominikánské ulici č. 12 stala Dominikánská ulice č. 2. Místo původních názvů jednotlivých výstavních prostor je rozlišováno jen označení nadzemí a podzemí, z této skutečnosti vychází i symbolika nového loga (M. Fischer, P. Kolář). Řídícími orgány galerie jsou správní rada a dozorčí rada.


X-Centrum

institution, city, address
X-Centrum, Plzeň (Plzeň-město), Náměstí Republiky 12, Dominkánská 2

X-Centrum

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/06/22 - 1999/08/28   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Stop Gallery, Plzeň (Plzeň-město)