Krásná jizba Družstevní práce

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Výstava vnitřního zařízení
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
2018   První republika 1918-1938
Book
published, title (subtitle)
1983   České užité umění 1918-1938
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936)
2016   Design v českých zemích 1900-2000
2018   Dva v jednom 1918–2018 (Design českého a slovenského skla / Dizajn českého a slovenského skla / Design of Czech and Slovak Glass)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1965   Družstevní práce VII (Příspěvek k nakladatelské historii)
1977   Padesát let Krásné jizby (K nedožitým osmdesátinám Ladislava Sutnara)
2003   Praha
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2018   Krásná jizba 1927-1948 / Design pro demokracii / Design for Democracy
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Krásná jizba