Krásná jizba Družstevní práce

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Z káznice (Kresby Milady Marešové)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1933   Výstava kreseb Františka Muziky
1945   Karel Svolinský: Malby a kresby na motiv tanec
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1930   Alois Moravec
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1933   Jan Slavíček
1933   Bedřich Vaníček: Kresby
1933   Marie Vořechová-Vejvodová: Kresby
1934   100 kreseb Jaroslava Horejce
1934   Josef Kubíček: Výstava kreseb, dřevorytů a plastik
1934   Miloslav Holý: Akvarely a kresby
1934   Koloman Sokol: Kresby a obrazy
1934   František Tichý
1934   Ladislav Sutnar
1935   Josef Hodek: Kresby a obrazy
1935   Václav Tauer: Grafika a kresby
1935   Jiří Krejčí: Výstava kreseb, akvarelů, kvašů a ilustrací
1935   Emanuel Frinta: Kresby z roku 1927
1936   Otakar Gregor: Výstava kreseb 1933-1936
1936   Jaroslav Riedl: Kresby
1936   Ant. V. Slavíček: Kresby
1936   F. V. Mokrý: Listy z náčrtníku a příležitostné kresby 1926-1936
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1933   Jindřich Štyrský, Toyen