Odbor kultury rady ústředního národního výboru hl. m. Prahy

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)