Odbor kultury rady ústředního národního výboru hl. m. Prahy

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1957/01 - 1957/03   Praha v díle Karla Gabriela, Staroměstská radnice, Praha
1957/11/01 - 1957/12/01   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1927 - 1957, Staroměstská radnice, Praha
1957/12/05 - 1958/01/15   Ladislav Hřebačka: Obrázky na skle, Staroměstská radnice, Praha