G plus G s.r.o.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Jan Mladovsky: Magnet - A bilingual love story
Book
published, title (subtitle)
2002   Příďte ve tředu slečno
2003   Zakázané ovoce vědění
2005   Povídky z Oděsy a jiných světů