Zukov, n.p.

year of establishment: 1948
city: Praha

notes:
Vznikl znárodněním firmy Franta Anýž a spol., Praha.