Závodní výbor ROH Polygrafia 2

city: Praha
address: Grafická 1