Komise pro práci s mladými výtvarníky při SČSVU

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1957/01/06 - 1957/01/27   Vladimír Vašíček: Práce z let 1949-1956. Oleje, akvarely, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/03/03 - 1957/03/28   František Chmelař: Výstava prací z let 1954 - 1956, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/09/04 - 1957/09/29   Ida a Vladislav Vaculkovi: Keramika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)