Knihtiskárna Cíl, pobočný závod v Praze VII.

Book
published, title (subtitle)
1946, Co má člověk z umění a jiné úvahy o umění z let 1911 - 1937
1947, Rembrandt (Tragedie prvního moderního člověka)
Calender
published, title (subtitle)
1948, Kalendář naší domácnosti 1949