Orbis, tiskařské závody, n.p.

Book
published, title (subtitle)
1965   Jak se dělá věda
Periodical
published, title (subtitle)
1963   Dějiny a současnost