Orbis, tiskařské závody, n.p.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1934, Jaroslav Skrbek: Souborná výstava leptů a akvarelů / Z našich rodných hor (K uctění světlé památky vysockého rodáka, starodružiníka Josefa Müllera a všech jeho předchůdců, horských vlastenců, národních buditelů Podkrkonoší)
1942, Nerudova Praha v díle Vlastimila Rady (Kresby, akvarely, tempery)
1943, Bohumil Ullrych (Obrazy, akvarely a studie)
1949, Kresby a grafika Julia Mařáka (K 50. výročí smrti umělcovy)
1950, Výstava národního umělce Václava Rabase Píseň Míru (Cyklus 15 nástěnných maleb a 87 obrazů české krajiny)
1950, Václav Rabas: Píseň míru (Cyklus nástěných maleb a obrazů české krajiny)
1950, Kresby Mikoláše Alše
1950, Emanuel Famíra: Naše loděnice ve výstavbě (Výstava obrazů a soch)
1950, Kresby Josefa Mánesa
1950, Julius Mařák: Souborná výstava
1951, Ota Janeček
1951, Lepty Václava Hollara
1952, Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1952, Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1953, Max Švabinský: Soubor grafického díla
1953, Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla
1953, Karel Vik. K sedmdesátým narozeninám umělcovým (137. výstava)
1953, Ludvík Kuba: Vlastní podobizny 1899-1952
1953, Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby
1956, Eduard Milén: Výstava akvarelů, litografií a kreseb
1956, Václav Rabas: Soubor díla
1956, A. V. Hrska 1890-1954: Výběr z díla
1957, Josef Lada (Souborná výstava k sedmdesátým narozeninám)
1957, Milada Kazdová: Grafika, Kresby
1958, Deníky Kamila Lhotáka
1958, Max Švabinský: Soubor malířského a grafického díla 1948 - 1958
1958, České písemnictví v díle Maxe Švabinského (Výstava k 85. umělcovým narozeninám)
1958, Národní umělec Max Švabinský (Výstava monumentálních děl a grafiky)
1958, Matilda Čechová: Grafika a kresby
1958, Hugo Boettinger: Obrazy a kresby
1959, Alois Moravec: Soubor grafiky k šedesátinám
nedat., Vojtěch Sedláček
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947, Nové umění staré Číny (Několik poznámek o čínském malířství: k výstavě Nové umění staré Číny v Topičově salonu od 12. do 30. září 1947)
1949, Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949, Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950, Sociální náměty v české moderní grafice
1954, Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
Book
published, title (subtitle)
1926, Jasnící se horizont (Průhledy a podobizny)
1927, Brevíř estetiky
1930, Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty (Družstevní práce))
1930, Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty)
1932, V městě mrtvého šéfa (Reportáž ze smutečního Zlína)
1932, Král Uhel (Román z uhelného kraje koloradského)
1936, G B S (Čtyři drobnosti)
1937, Starý dům
1938, Smrt Pavly Braunové a jiné povídky
1940, Zemi milované... (Mánesův odkaz národu)
1941, Josef Mánes: Květiny
1941, Mateřídouška
1941, Vincent van Gogh
1942, Fra Angelico
1944, Joža Uprka: K pátému výročí umělcovy smrti
1946, Obecné hospodářské zřízení Spojených národů
1947, Mánesova Josefína (II. část staropražské trilogie Josefa a Josefína)
1947, Poutník v cizině
1947, Než vypluje loď...
1948, Velké osobnosti
1948, Cézanne: Odpovím vám obrazy...
1949, O Stalinovi
1950, O Stalinovi
1950, Co se skrývá za zdmi klášterů
1950, Karel Purkyně
1950, Jan Štursa
1950, Leningrad
1950, Leningrad
1950, Česká malba gotická (Deskové malířství 1350-1450)
1950, Česká malba pozdní gotiky a renesance (Deskové malířství 1450-1550)
1951, Honoré Daumier
1951, Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici)
1952, Mikoláš Aleš (Knížka a jeho životě a díle)
1952, Střední Čechy
1952, Písně Armádního uměleckéh souboru Víta Nejedlého (2)
1952, České dějiny v díle Mikoláše Alše
1952, Technika malby
1952, Terezín (Malá pevnost, Národní hřbitov, Ghetto)
1952/07, Vlast
1953, Vlastimil Rada (Malíř a ilustrátor)
1953, Malíř o jaru veršem i štětcem
1953, M.P.Musorgskij
1953, Umělecké dřevořezby a jejich restaurování
1953, Picassova holubice
1953, Reportáž psaná na oprátce
1953, Karel Holan: Karlův most
1953, Betlémská kaple
1953, Leonardo da Vinci (Přednáška)
1953, Život proti smrti
1954, O pejskovi a kočičce (Maňásková hra s vypravováním pro nejmenší; Dramatizoval a doplnil Jiří Kaliba)
1954, Mánesovy podobizny
1954, Portrétní umění Maxe Švabinského (Skizza k portrétu Maxe Švabinského)
1954, Kuo-Chua (Cestopisná reportáž o čínském malířství)
1954, Mikoláš Aleš: Malířská tvorba
1954, Mikoláš Aleš
1954, Vzpomínky na Prahu
1954, Antonín Chittussi
1954, Leningrad
1955, Karel Václav Klíč (O zapomínaném umělci, který se stal vynálezcem)
1955, Karel Vik: Popisný seznam grafického díla
1955, Národní umělec Josef Lada
1955, Rembrandt: Kresby a grafika
1955, Loupežník (Komedie)
1955, Štěnice (Fantastická komedie o devíti obrazech)
1955, Zpěv o mně
1955, Praha ve fotografii
1955, Mexická grafika
1955, O malém jevišti
1955, Dášeňka čili život štěněte
1955, Nástin theorie umění
1956, Mikoláš Aleš: Nástěnné malby
1956, Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy)
1956, Alois Bubák
1956, Deset knih o stavitelství
1956, Jean François Millet
1956, Donatello
1956, František Kysela
1957, Mikoláš Aleš: Cykly
1957, Největší z Pierotů
1957, Havířská balada
1958, Mladý Švabinský
1958, Bez obav (Básně z let 1940-1950)
1958, O sobě
1958, Bohumír Dvorský
1958, Poklad pana Arna
1958, Teréza Nováková
1959, Vincent van Gogh
1959, Vltava
1959, Drahomír Josef Růžička
1959, Urozený divoch (Život Paula Gaugina)
1959, Jan van Goyen (Úvahy o krajinářství)
1959, Z dějin knižní vazby (od nejstarších dob do konce XIX. stol.)
1959, Adolf Kosárek
1959, Červená sedma
1960, Balady
1977, Vojtěch Sedláček
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1952, Nové úspěchy sovětského výtvarného umění (Všesvazová výstava 1950)
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno, Lucie Klímová: Na Kampě
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1948, Akvarely Josefa Mánesa
Periodical
published, title (subtitle)
1952, Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1990, Terezínští malíři (2)
Occassional Print
published, title (subtitle)
1946, Balada z regálu (Výkřik duše vyučeného adepta umění jednati s koupěchtivým čtenářstvem,…)
1958, Petr Bezruč píše nakladatelství (PF 1959)
Bibliophily
published, title (subtitle)
1940, O zlatovlásce
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
nedatováno, Muzeum Klementa Gottwalda v Praze (Expozice dějin revolučního dělnického hnutí a Komunistické strany Československa)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1952, Boj našeho lidu za svobodu
1952, Mánesovy národopisné studie
1953, Jaroslav Čermák (41 knihtiskových reprodukcí)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců
Textbook
published, title (subtitle)
1949, Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1949, 1. stupeň (1. vydání))
1949, Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1949, 1. stupeň (2. vydání))
1949, Ruština, světový jazyk pokroku a míru (Učebnice pro Lidové kursy ruštiny 1949, 1. stupeň (3. vydání))
Song
published, title (subtitle)
1953, Ranní písnička
Score
published, title (subtitle)
nedatováno, Carmen opera o čtyřech dějstvích (Klavírní výtah s textem)
Collection Of Photography
published, title (subtitle)
1960, Československo 1960