Orbis

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1943   Obrazy a kresby Augustina Ságnera
1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952
1953   Karel Vik. K sedmdesátým narozeninám umělcovým (137. výstava)
1963   Národní umělec Ludvík Kuba
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Sculptura cehoslovaca
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
Book
published, title (subtitle)
1922   Das Barocke Prag
1927   Brevíř estetiky
1928   Joannes Kupezky 1667-1740
1929   Řeči do prázdna (Soubor statí o architektuře, bydlení, ústroji a jiných praktických věcech, které uspořádal a doslovem opatřil Dr. Bohumil Markalous)
1930   Staré umění na Slovensku
1932   Současné malířství
1933   Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci
1933   Ivan Meštrović
1934   Můj světový názor
1934   Hlídka české mafie v Holandsku (Vzpomínky Emila Filly na válku a odboj)
1934   Bolestný život Baudelairův
1935   Od Rodina k Picassovi: Francouzské moderní sochařství
1936   O sobě i psychoanalyse
1936   Naše minulost a přítomnost
1936   Zwei kosmische dichtungen
1937   O básnickém baroku
1937   Václav Hollar (Umělec, vlastenec, světoobčan)
1937   O typech básnických
1937   Kronika mého života
1939   Smetanovská diskografie (Kritický soupis gramofonových snímků Smetanovy hudby)
1940   Zemi milované... (Mánesův odkaz národu)
1940   Josef Mánes a jeho sourozenci
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1940   Dáma a společnost
1940   Zlaté opojení (Dobrodružství zlatokopa Karlíčka "Zlatá hrudka")
1941   Josef Mánes: Květiny
1941   Vincent van Gogh
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství)
1941   Můj domov (Čtyři knihy veršů)
1941   Na křižovatce nových dějin (Český novinář v Belgii a ve Francii roku 1940)
1941   Giorgione
1941   Petr Pavel Rubens
1941   Greco
1941   Mathias Grünewald
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1941   Albrecht Dürer
1941   Tintoretto
1941   Kniha o filmu
1941   Bolševici, Beneš a my
1941   Člověk mezi lidmi (Kniha dobrého tónu)
1942   Fra Angelico
1942   Correggio
1942   Stefan Lochner a malířská škola v Kolíně nad Rýnem
1942   Frans Hals
1942   Cranach
1942   Pohledy do nebe (Problémy a výsledky moderní astronomie)
1942   Kolem horké kaše
1942   Hory a sníh
1942   Hory a sníh
1943   Hadi, krokodýlové a draci (příběhy a dobrodružství)
1943   Mládí Antonína Dvořáka
1943   Ostrovy bílých perutí
1944   Galileo Galilei
1944   Jan Malát (Život a dílo)
1944   Německá a evropská svoboda ducha (Projev pronesený v Praze 16. ledna 1944)
1944   Tys láska má... (Grieg umělec a člověk)
1944   Sklářské besedy
1944   Sklářské besedy
1944   Bratrstvo síly (Román elektřiny)
1944   Napoleon (Hvězdná dráha genia)
1945   Hrdinové hor
1945   Pozdní sláva (Hektor Berlioz)
1945   Boj proti smrti
1946   Ruská architektura v minulosti a v přítomnosti
1946   Vývoj písma
1946   Jiří Washington
1946   Matěj Kopecký
1946   František Krumlovský
1946   V.V.Majakovskij
1946   Pravěk lidstva
1946   Vladimir Nazor
1946   Malé dějiny československé
1946   Umění a kýč
1946   Bohuš Zakopal
1946   Kamil Krofta
1946   Šest let exilu a druhé světové války (Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45)
1946   Svět orchestru II. (České orchestrální skladby z let 1800-1940)
1947   Poutník v cizině
1947   Paul Gauguin
1947   Než vypluje loď...
1947   Pablo Picasso
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1947   Jan Amos Komenský
1947   Rembrandt van Ryn
1947   Václav Špála
1947   Tajemství černého psa
1947   Lékař hovoří se ženami
1948   Velké osobnosti
1948   Antonín Chittussi
1948   Lidové hračky
1948   Kiril Christov
1948   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1948   Realismus v českém malířství
1948   Krásy přírody (S kamerou za krásami matky Země - Díl I. Z mořských hlubin. Exotická krása)
1948   Reklamní fotografie
1948   Československé lidové výtvarnictví
1948   Nové povolání průmyslové výtvarnictví
1948   Explorer III (Utopistický román z atomového věku)
1948   Tvář Československa
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1948   Paměti (Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství)
1948   Země fjordů a ság (Dánsko, Norsko, Švédsko)
1949   Jeden den prázdnin (Povídka pro děti)
1949   Bedřich Engels
1949   Josef Mánes
1949   Max Švabinský (Dílo 1924 - 1948)
1949   Karel Marx
1949   Hokusai
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů)
1949   Fotografie dokumentů
1949   Krásy přírody (S kamerou za krásami matky Země - Díl II. A to je ta krásná země...)
1949   Kniha (Její vznik, vývoj a rozbor)
1950   Stavba obrazu (Komposiční pravidla ve fotografii)
1950   Karel Purkyně
1950   Jan Štursa
1950   Lidové hrnčířství a džbánkařství
1950   Max Švabinský: Krajinář
1950   Špalíček národních písní a říkadel
1950   Stranickost ve vědě a v umění (Soubor statí)
1950   Naše vody
1950   Dravci peřejí (Sportovní lov a chov lososovitých ryb v československých vodách)
1950   Ústí nad Labem (Krajské město s nejbližším okolím)
1950   Česká malba pozdní gotiky a renesance (Deskové malířství 1450-1550)
1950   Boccacciovské rozprávky
1950   Milion
1950   10.000 km budujícím Československem
1950   Cesta do Ikarie
1951   Věnec národních písní
1951   Malířství XVII. století v Čechách
1951   Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici)
1951   Počátky řeckého sochařství
1951   Humor a satira
1951   Špalíček národních písní a říkadel
1951   Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války
1951   Československé lidové hračky
1951   Bojový příklad sovětské grafiky
1951   Básně
1952   Střední Čechy
1952   České dějiny v díle Mikoláše Alše
1952   Mánesův orloj
1952   Josef Mánes
1952   Ilja Jefimovič Repin
1952   Vasilij Ivanovič Surikov
1952   Klasické řecké sochařství
1952   Jan Lauda
1952   Technika malby
1952   Mánesovy ilustrace (Národní písně, Rukopis královédvorský)
1952   Mikoláš Aleš
1952   Antonín Slavíček
1952   J. V. Myslbek
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození)
1952   Nové čínské malířství jako prostředek masové výchovy
1952   Kapitalismus a jeho kultura
1952/07   Vlast
1953   Písmo a jeho užití
1953   Úzký film od A - Zet (Praktická příručka techniky úzkého filmu pro lidové filmové pracovníky, začátečníky i pokročilé)
1953   Mánesův orloj
1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков
1953   Malba, materiály a techniky (Příručka pro lidové výtvarníky)
1953   Praha ve fotografii
1953   I. J. Repin (Malíř ruského lidu)
1953   Krásy myslivosti
1953   Fotografická praxe
1953   Barevná fotografie
1953   Dravci tůní (Sportovní lov a chov dravých ryb v československých vodách)
1953   Pět tisíc let sklářského díla
1953   Naše pralesy
1953   Tvář Československa
1954   O pejskovi a kočičce (Maňásková hra s vypravováním pro nejmenší; Dramatizoval a doplnil Jiří Kaliba)
1954   Tradice a kultura československé výroby
1954   Jak jsem se měl na světě (Podle vypravování Mistrova napsal Karel Želenský)
1954   Vzpomínky na Prahu
1954   O základních otázkách tvůrčí práce ve fotografii
1954   Technika barevné fotografie
1954   Paláce a zahrady pod Pražským hradem
1954   Jindřich Mošna
1954   Matka (Hra o třech dějstvích)
1954   Zlato na Nové Guineji
1954   Národní galerie (České malířství XIX. století)
1954   Od atomu k vesmíru
1955   Loupežník (Komedie)
1955   Štěnice (Fantastická komedie o devíti obrazech)
1955   Praha ve fotografii
1955   O malém jevišti
1955   Ptactvo Velké Prahy
1955   Vojna (Lidová hra se zpěvy a tanci na text lidové poesie sebrané K. J. Erbenem)
1955   Malba, materiály a techniky
1955   Cesta kolem světa (Cesta královské fregaty Vzdorná a flauty Hvězda kolem světa v letech 1766, 1767, 1768 a 1769)
1955   Jan Evangelista Purkyně
1955   Tatry, naše Tatry
1955   Lovy v Karpatech
1955   Jak šel život (Paměti a zápisky)
1955   Legenda o lásce
1956   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indány zapsal a v roce 1830 vydal Dr. Edwin James)
1956   K novému významu umění (Divadelní úvahy a programy 1920-1952)
1956   O Malé straně (Její stavební vývoj a dávný život)
1956   Novinář Jan Neruda (Několik pohledů na jeho novinářskou a redaktorskou činnost)
1956   Barevná fotografie
1956   Režisérovy poznámky
1956   Hercův listář (Výbor z korespondence)
1956   Po stopách vývoje člověka
1956   Rembrandt Harmensz van Rijn
1956   Mluva pražské architektury
1956   Černobílá fotografie
1956   Alchymista (Komedie)
1956   Dvacet pět let ZOO Praha (1931-1956)
1957   Neumannův Červen
1957   Stará Praha v nové kráse (Obnovené památky pražské)
1957   Natáčíme a promítáme 8 mm film
1957   Fotografická laboratorní technika
1957   Technika lidové fotografie
1957   Prahou od jara do jara
1957   Dějiny českého divadla (Doba předbřeznová 1824-1846)
1957   Princezna Pampeliška (Pohádka o třech dějstvích s prologem a jedenácti výjevy)
1957   Architektura, nábytek, kostym a ornament na jevišti
1958   Ondřej a drak (Hra o pěti dějstvích)
1958   Rozhovory o fotografii
1958   Revisor (Komedie o pěti aktech)
1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1958   Klasický žurnalista Egon Ervín Kisch
1958   Dundo Maroje (Komedie o třech dějstvích)
1958   Staropražské variace na motiv Praha a cizina
1958   Dějiny filmu (Od Lumièra až do doby současné)
1958   Prahou včerejška i dneška
1958   Turcaret
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia
1958   Technika barevného snímku
1958   Filmové triky (Praktický návod k zhotovení jednoduchých triků kamerových a optických lidovými filmovými pracovníky)
1958   Ze života hmyzu (Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem)
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui
1958   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech)
1958   Rostliny na našem stole (Co vypráví botanik o jedlých rostlinách)
1958   Nerosty (II. díl: Nerosty Slovenska)
1958   Václav Wasserman vypráví o starých českých filmařích
1959   Kamerou, tužkou i perem
1959   Vltava
1959   Z dějin knižní vazby (od nejstarších dob do konce XIX. stol.)
1959   Cesty k malířskému umění
1959   Červená sedma
1959   Praha zasněná
1959   V indiánském zajetí (Život a příběhy Johna Tannera. Podle vyprávění Johna Tannera, který žil třicet let mezi indiány zapsal a v roce 1830 vydal Dr Edwin James)
1959   Biologické účinky záření
1959   Kniha o Praze (1959)
1959   Historie československého filmu v obrazech (1898-1930)
1959   Praha všedního dne
1959   Zákonitosti vývoje života
1959   Černobílá fotografie
1959   Mezi dvěma oceány
1960   Tahiti nejkrásnější
1960   O původu věcí
1960   Majorka Barbora (Hra o třech dějstvích)
1960   Lidstvo, věda a vesmír (Světový názor a meziplanetární lety)
1960   XX. století (kniha o vědě, technice a kultuře)
1960   Církve v našich dějinách
1960   Praha ve fotografii
1960   Zvířata a voda
1960   Praha očima staletí
1960   Dantonova smrt (Drama)
1960   O fotografické kompozici
1960   Smutek sluší Eelektře (Trilogie)
1960   Burgen und Schlösser in Böhmischen Ländern
1960   Československo - země neznámá (Čechy)
1960   C.k. polní maršálek a jiné hry
1960   Herečka vzpomíná
1960   Lysistrate (Komedie o čtyřech jednání)
1960   Fotografická optika
1960   Mluva pražské architektury
1960   Fotografie v praxi
1961   Vltava
1961   Bílá nemoc (Drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech)
1961   Šerif se vrací
1961   Aristokrati
1961   Zpěněný kůň
1961   Hrdina západu
1961   Myši a hvězdy (Hra o 3 dílech)
1961   Třetí sestra (Hra o dvou dílech)
1961   Jsou živi, zpívají
1961   Až co řekne Barcelona (Tragická komedie o osmi obrazech)
1961   Křišťálová noc
1961   Příliš štědrý večer
1961   Jak přišla basa do nebe (Podkrkonošská báchorka o pěti obrazech)
1961   Otec (Drama o třech jednáních)
1961   Ostrov Afrodity (Hra o třech dějstvích)
1961   Ženy na Niskavuori (Hra o prologu a třech dějstvích)
1961   Kořeny
1961   Kavkazský křídový kruh
1961   Kamerou, tužkou i perem
1961   Trojice nejodvážnějších (Jindřich Honzl, Emil František Burian, Jiří Frejka)
1961   Šťastnou cestu (Vyprávění o pražských nádražích)
1961   Věčný tulák Charlie
1961   Fotografování architektury
1961   Mládež fotografuje
1961   Dějiny Československa
1961   Živý odkaz minulosti (Kulturní památky v Československu)
1961   Ve slepé uličce (Hra o třech dějstvích)
1961   Filmová tvorba amatéra
1961   Nesmrtelní ve filmu
1962   O korunu a lásku (Beseda s divákem o dvou dílech)
1962   O nezbytnosti umění
1962   Užitečné drobnosti ve fotografii
1962   Fiesco a jeho janovské spiknutí (Republikánská tragédie o pěti dějstvích)
1962   Sestup Orfeův (Hra o třech dějstvích)
1962   Lidé a móda
1962   Praha očima staletí
1962   Cesta kolem světa za 80 dní (Živé obrazy podle románu Julese Verna)
1962   Nebezpečný věk
1962   Zpěněný kůň
1962   Kavkazský křídový kruh
1962   Máte rádi blázny?
1962   Majitelé klíčů (Hra o jednom dějství se čtyřmi vizemi)
1962   Letní hosté (Hra o čtyřech dějstvích)
1962   Dvanáct rozhněvaných mužů (Hra o třech dějstvích)
1962   Totální kuropění
1962   Jejich den (Hra o třech dějstvích)
1962   Filip II. (Tragédie o třech dějstvích)
1962   Drak (Pohádka ve třech dějstvích)
1962   Svatba sňatkového podvodníka (Nevážná komedie bez kladného hrdiny, zato s třemi akty)
1962   C. k. státní ženich (Rokoková libohra o dvou pauzách a jednom tanci)
1962   Jan Hus (Dramatická báseň v pěti odděleních)
1962   Treperendy (Komedie o třech jednáních)
1962   Bílá nemoc (Drama o třech aktech a ve 14 obrazech)
1962   Ženy na Niskavuori
1962   Antigona a ti druzí
1962   Slavný muž ze Sing-Singu (Hra o třech jednáních)
1962   Barevná fotografie
1962   Československý balet
1962   Přestupky a provinění
1962   Základy fotografie
1962   Hradčany a Malá strana
1962   Nová škola amatérského filmu
1962   Simbo Janira vypravuje
1962   Karel Höger
1962   Dějiny Československa
1963   Člověk nikdy neví (Hra o čtyřech dějstvích)
1963   Radovan Lukavský
1963   Člověk a výtvarné umění
1963   Zápas s andělem (Hra o dvou dějstvích)
1963   Fyzikové (Komedie o dvou dějstvích)
1963   Páni Glembayové
1963   Milenci z kiosku (Komedie o třech jednáních)
1963   Válka s mloky (Musical-mystery)
1963   Oidipús vladař
1963   Inteligent (Hra o třech dějstvích (sedmi obrazech))
1963   Pozor, jaguár!
1963   Stín (Férie ve třech dějstvích)
1963   Kurážná matka Flincová
1963   Člověk pro každé počasí
1963   Tři chlapi v chalupě (Komedie podle stejnojmenného televizního seriálu)
1963   Motýli
1963   Morčata (Komedie o dvou dějstvích)
1963   Maškaráda
1963   Konec masopustu
1963   Hry z avantgardy (Nevěsta, Passepartout, Park, Trestanec, Mládí ve hře, Osvobozené divadlo, Mír)
1963   Hry a protihry (Zpívající Benátky, Trhanec aneb Král Hladomor, Brundibár, Slepcova píšťalka aneb Lidice)
1963   Základy a praxe moderního divadla
1963   Loutkářská kronika (Kapitoly z dějin loutkářství v českých zemích)
1963   Dějiny světového filmu (Od Lumièra až do současné doby)
1963   Staletí kolem nás (Přehled stavebních slohů)
1963   Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku
1963   Československo - země neznámá (Morava)
1963   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem)
1964   Albrecht Dürer
1964   Mouchy (Drama o třech dějstvích)
1964   Jizva (Malá občanská činohra ve třech mezihrách (čtyřech obrazech))
1964   Žijeme v Praze
1964   Útěk (Osm snů)
1964   Hry (Plešatá zpěvačka, Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon, Nenajatý vrah, Král umírá )
1964   Nehoda (Ministerská komedie)
1964   Zahradní slavnost (Hra o čtyřech dějstvích)
1964   Vajíčko
1964   Tetovaná růže
1964   Páta kolona
1964   Kára (Hra o třech obrazech)
1964   Hry (Stalo se v zoo, Pískoviště, Americký sen, Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Kdopak by se Kafky bál?))
1964   Léto sedmnácté panenky (Hra o třech dějstvích)
1964   Nový šéf
1964   Josef Švejk aneb Tak nám zabili Ferdinanda a jiné citáty z Osudů dobrého vojáka Švejka
1964   Andorra (Hra o dvanácti obrazech)
1964   Feidias
1964   Kniha o Praze (Malířství, sochařství, užité umění, architektura)
1964   Věčný tulák Charlie
1964   Hradčany a Malá strana
1964   Krkonoše
1964   Galerie
1964   Umění, které mohou dělat všichni?
1964   Československo - země neznámá (Čechy)
1964   Kazisvět (Loutková komedie o třech dějstvích na motivy knížky Marcella Agrilliho a Gabrielly Parca "Šroubkova dobrodružství")
1964   Film jako svět fantómů a mýtů
1964   Pražské jaro
1964   Proměna divadla
1964   Herečka vzpomíná
1965   Vltava
1965   Pražský hrad
1965   Luis Buñuel
1965   Portrét ve fotografii
1965   Diapozitiv
1965   Jan Werich ......tiletý
1965   Matka Kuráž a její děti (Kronika z třicetileté války)
1965   Tři hry (A co svět šéfe? Točí se, šefe!, Ještě skleničku?. Jdi přece k Törfové )
1965   Po pádu
1965   Poslední páska, Šťastné dny, Hra
1965   Správce (Hra)
1965   Král-Vávra (Nostop-nonsens)
1965   Antigona
1965   Caligula, Stav obležení
1965   Incident ve Vichy
1965   Léto a dým (Hra o prologu a 12 obrazech)
1965   Zámek
1965   Mrožek čili Mrožek (Sborník her Sławomira Mrożka)
1965   Detektivní hry (Deset malých černoušků, Past na myši, Neočekávaný host)
1965   Velká paruka (Komedie ve dvou částech s epilogem (o jedenácti obrazech))
1965   Achillovo dědictví (Drama o dvou dějstvích)
1965   Racek (Komedie o čtyřech obrazech)
1965   Rozhlasové hry (Ludvík Aškenazy: Bylo to na váš účet, Ludvík Kundera: Zvědavost, Karel Cop: Muž, po kterém jdou, Milan Jariš: Demokraté, Václav Cibula: Obyčejná sobota)
1965   Sigmund Freud
1965   Ostrost a osvit fotografického obrazu
1965   Frédéric Joliot-Curie
1965   Úsměvy dřevěné Thálie
1965   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech)
1965   Pohádky kocoura vypravěče (Čtyři loutkové hry)
1965   Poklady pražské architektury
1965   Československo
1965   Kultur
1965   (Věra Chytilová: O něčem jiném; Miloš Forman: Černý Petr; Jaromil Jireš: Křik; Pavel Juráček: Postava k podpírání)
1965   Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře
1965   Orson Welles
1965   Jak žijí (Nové příběhy ze života zvířat)
1966   Skřínka s líčidly
1966   Jak vzniká divadelní hra, Jak se dělá film
1966   Náměstek (Hra)
1966   Ingmar Bergman
1966   Cesty k moderní fotografii
1966   Hamlet
1966   Rozhlasové hry (Dvojník, Proces o oslí stín, Noční rozhovor s opovrhovaným člověkem, Stranitzky a národní hrdina, Herkulels a Augiášův chlév)
1966   7x Tennessee Williams (Podivný příběh jedné lásky, Dům na zbourání, Autodafé, 27 vagónů bavlny, Milostný dopis lorda Byrona, Mluv ke mně jako déšť, Cosi nevysloveného)
1966   Postaru se krást nedá (Kratochvíle vzdělaná dle Karla Čapka)
1966   Anglické absurdní divadlo
1966   Dramata (Sisyfos a smrt, Nový Sisyfos, Spravedlnost v Miramaru, Flamineo)
1966   Přelíčení
1966   Televizní hry (Jiří Hubač: Zítra a pozítří, Drahoslav Makovička: Zámek pro Barborku, Jaroslav Dietl: Tři chlapi v chalupě, Pavel Hajný: Domácí víno, Jiří Šotola: Příběh o životě a smrti)
1966   Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko (Příběh o třetí sedmě druhé kohorty královské gardy z roku nula)
1966   Slavné kriminální případy
1966   Miroslav Horníček
1966   Fernand Léger
1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem)
1966   Před oponou - za oponou (ze vzpomínek konferenciérky)
1966   Praha ve fotografii
1966   Slyšet se navzájem (60 hlasů o uměleckém přednesu)
1966   Československo - země neznámá (Morava)
1966   Slavné kriminální případy
1966   Praha na listu růže
1966   Nádherné dobrodružství
1967   Federico Fellini
1967   Bethel Merridayová
1967   Královské vraždění (Polonius)
1967   Canada and Czechoslovakia
1967   Zámek ve Švédsku, Někdy i housle
1967   Fata morgana a jiné hry (Don Juan & Comp., Fata Morgana, Vždy s úsměvem, Panoptikum, Gorila ex machina, Premiera Skafandr, Líčení se odročuje, Smoking Revue)
1967   Balkón, Černoši
1967   Dramata (Mrtví bez pohřbu, Špinavé ruce, Trójanky (adaptace Euripidovy tragédie))
1967   Mistr (Divadelní hra)
1967   Rudá magie a jiné hry (Hop, signore!, Sir Halewyn, Rudá magie, O ďáblovi, který sliboval hory doly)
1967   Piknik, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Bludiště
1967   Divadelní hříčky (Výběr dramatických útvarů ze sbírek Spectacle a La Pluie et le Beau Temps)
1967   Zabil jsem Petra a jiné hry (Zabil jsem Petra, Lovecká sezóna, Ťukání, Hledá se anglický špión)
1967   Šeherezáda (Muzikál o dvou dílech)
1967   Slavné soudní případy (1. vydání)
1967   Slavné soudní případy
1967   Sigmund Freud
1967   Praha legend a skutečnosti
1967   Speciální fotografické techniky
1967   Praha očima staletí
1967   Slavné kriminální případy
1967   Dějiny sovětského divadla 1917-1945
1967   ABC světových dějin
1967   V Hollywoodu i mimo Hollywood
1967   Rajský ostrov
1968   Století moderního malířství (1865-1965)
1968   Krkonoše
1968   Saténový střevíček a jiné hry (Zvěstování Panně Marii, Rukojmí, Saténový střevíček)
1968   Ztížená možnost soustředění (Hra o dvou dějstvích)
1968   Nanebevstoupení Sašky Krista (Dramatické variace na Isaaka Babela)
1968   August August, August (Cirkusové představení s jednou přestávkou)
1968   Hry (Život člověka, Dny našeho života, Ten, který dostává políčky, Milé přízraky, Krásné Sabinky)
1968   Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
1968   Povídky z Vídeňského lesa a jiné hry (Povídky z Vídeňského lesa, Neznámá ze Seiny, Figarův rozvod)
1968   Patetická sonáta (Sergej Treťjakova: Řvi, Číno!, Alexandr Afinogenov: Podivín, Myola Kuliš: Patetická sonáta, Ivan Mykytenko: Sólo na flétnu)
1968   Praha, město fotogenické
1968   Vysoká škola fotografie
1968   Krásy Československa
1968   Profily odvahy
1968   Klauniády
1968   Die Schönheit der Tschechoslowakei
1968   Dějiny filmových teorií
1968   Das Riesengebirge / Krkonoše
1968   Tak žil starý Řím
1968   Příběh lvice Elsy
1968   Komedie o hvězdě (Vypodobnění s osobami narození Krista Pána s rozvržením mluvy jejich v řeči vázané dle starého vydání)
1968   150 let Národního muzea v Praze (Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu)
1968   Stati a projevy o divadle
1968   Výtvarný vývoj středověkých omítek
1968   Malé dějiny Prahy
1968   Divadelníkem proti své vůli
1968   Soud posledního odvolání
1968   Létající koberec
1969   Pražský hrad
1969   Jean-Luc Godard
1969   Léta s umělci
1969   Tiréziovy prsy, Casanova, Barva doby
1969   Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách
1969   Hercule Poirot zasahuje, Korunní svědek, Trojčlenka
1969   Minikomedie
1969   Západoněmecké moderní drama (Povodeň, Rekviem za nesmrtelného, Sebeobviňování, Zpoždění)
1969   Krásy myslivosti
1969   Profily odvahy
1969   Jan Amos Komenský - muž touhy
1969   Portrét ve fotografii
1969   Jan Amos Komenský - muž touhy
1969   Paměti (Z galejníka policejním náčelníkem)
1969   Vražda v Mezopotámii
1969   Život Vincenta van Gogha
1970   Julie, ty jsi kouzelná!
1970   Vltava
1970   Všechno na zahradě
1970   Život v manéži
1970   Staletí kolem nás (Přehled stavebních slohů)
1970   Nešťastné putování do šťastné Arábie
1970   Sofie Lorenová
1970   Vyzvědačky století
1970   Biologická časovaná bomba
1970   Galapágy (Noemova archa v Tichém oceáně)
1970   Nultá hodina
1970   Komisař Gideon má starosti
1970   Únos na Mars
1970   Za novými světy
1970   Žabí bratrstvo
1970   Lupiči mrtvol (Světové horrory)
1970   Maigretův revolver, Maigret a stará dáma
1971   Praha ve fotografii
1971   Dobrodružné cesty světem
1971   Poklady pražské architektury
1971   Škola moderní fotografie
1971   Oživená minulost (Dějiny archeologie v obrazech)
1971   Fotografujeme na cestách
1971   Malé dějiny malířství
1971   Praha stověžatá
1971   Královskou cestou za romantikou
1971   Vzpomínky na budoucnost (Nerozluštěné hádanky minulosti)
1972   Oživená minulost (Dějiny archeologie v obrazech)
1972   Henrik Bietkowski, Wlodzmierz Zonn: Koperníkův sen
1972   Praha / Прага / Prag / Prague
1972   Prahou deseti staletí (Přehled stavebních slohů)
1972   Маяковский в Праге
1972   Helada králů
1972   Krásy Československa
1972   Černobílá fotografie
1972   Pražské pověsti
1972   Zelené pahorky africké
1972   Praha - kamenný sen
1972   Bumerang
1972   Země na obzoru (Slavní objevitelé naší Země od Kolumba po dobytí Antarktidy)
1972   Jak jsem našel Livingstona
1973   Praha, město fotogenické
1973   Zlatý věk lidstva
1973   Umění padělatelů - padělatelé umění
1973   Pražské interiéry
1973   Praha v obrazech Vincence Morstadta
1973   Má vlast
1973   Prehistorie světa
1973   Základy psychologie
1973   Psychologie osobnosti
1973   Kleopatra
1974   Na křižovatce nekonečna
1974   Doktor zvířátek
1974   Podzimek jde do školy
1974   Paměť národů (Hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech)
1974   Barevné léto
1974   Československo
1974   Aztékové (Původ, zestup a pád národa Aztéků)
1974   Beskydy
1974   Hrady, zámky a tvrze středních Čech
1974   Etruskové
1974   České středověké klenby
1974   Antika ABC
1974   Praha (v 88 barevných fotografiích)
1974   Památky pravěku na území ČSSR (Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců)
1974   Plazma, čtvrté skupenství hmoty
1974   Čeština za školou
1974   Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1975   Praha ve fotografii
1975   Lidé země čas (Výběr fotografií z celoživotního díla)
1975   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
1975   Foiničané
1975   Ostrovy, lidé a strašidla
1975   Etruskové
1975   Praha v barevném reliéfu
1975   Praha 7 (Sídelní a architektonický vývoj)
1975   The Praise of Music (Five chapters on czech music and musicians)
1975   Peníze, poklady, padělky a jejich nálezy na československém území
1975   "Šílené" myšlenky
1975   Život moří a oceánů
1975   Na voru Ra přes Atlantik
1975   S kamerou světem
1976   Československo
1976   Za krásami Indie
1976   Procházky Prahou (Fotografický průvodce městem)
1976   Český pitaval aneb Kralovraždy
1976   Rusko (Díl 2. Ruské prostory)
1976   Krkonoše
1976   Krásy Československa
1976   Naše Praha
1976   Průvodce po dějinách české literatury
1976   Touha po hvězdách
1976   Pražský hrad
1976   U pramenů zlaté řeky
1977   Sahara všedního dne
1977   Dobrý den, socho!
1977   Germáni (mezi Thorsbergem a Ravennou)
1977   Mayové
1977   Světem starých Řeků
1977   Rusko (Díl 1. Cesta ruského lidu)
1977   Karlovy Vary
1977   Má vlast
1977   Slovník literárních směrů a skupin
1977   Moře v plamenech
1977   Sláva a pád starého Íránu
1977   S kamerou světem
1977   Ohně v poušti
1978   My Life with Bohuslav Martinů
1981   La Slovaquie dans la Tchécoslovaquie socialiste
1981   Juan Amos Comenio
1990   Ježíš pro moderního člověka
1990   Špion vypovídá
1991   Domácí lékař
1991   Sklo a porcelán (Neskutečně skutečné příběhy)
1992   Zvířecí vztahy
1996   Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sada (Drama o dvou dějstvích)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1948   Sjezd národní kultury (Sbírka dokumentů)
1952   Nové úspěchy sovětského výtvarného umění (Všesvazová výstava 1950)
1953   Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě
1957   Karel Klíč (vynálezce hlubotisku)
1961   Zimní pohádky (Sborník hříček a her pro loutkové scény)
1964   Zimní pohádky (Sborník hříček a her pro loutkové scény)
1965   Pohádky ze školní brašny (Sborník loutkových hříček a her pro dětské soubory)
1968   Musée National 1818-1968
1968   Národní muzeum 1818-1968
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970)
1990   O československém vězeňství (Sborník Charty 77)
1991   Česká a slovenská fotografie dnes
Postcard
published, title (subtitle)
  Kostelec nad Černými Lesy (Renesanční zámek, vybudovaný kolem r. 1561...)
  Kostelec nad Černými Lesy (Celkový pohled z věže kostela...)
  Kostelec nad Černými Lesy - náměstí
nedatováno   Josef Lada: Kluk se sáňkama (kolorovaná kresba - Jos. Lada 48)
nedatováno   Radostné velikonoce (Jiří Trnka: Z loutkového filmu Špalíček)
nedat.   Jiří Šlitr
nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedatováno   Josef Lada: Před bouří (Jos. Lada 45)
nedatováno   Josef Lada: Mikuláš a spol. (Jos. Lada 48)
nedatováno   Praha (Putování po československu)
nedatováno   Pražské jezulátko
nedatováno   Mikulášský trh na Staroměstském náměstí
nedatováno   Josef Lada: Jarní nálada (Jos. Lada 44)
nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Před kioskem)
nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Prodej vánočních stromků)
nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Na saních)
nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Na bruslích)
nedatováno   Josef Lada: U jesliček (Jos. Lada 48)
nedatováno   M. Fischerová-Kvěchová: Až Ježíška nakrmíme... (MFK 1949)
nedatováno   Ferdinand Kotvald: Rybník v zimě
nedatováno   Radostné velikonoce (Kreslil C. Kotyšan)
nedatováno   Josef Šíma (1891-1971): La grande cocotte (olej, plátno 80 x 60 cm, sign. vlevo dole: Šíma 1940)
nedatováno   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš)
nedatováno   Max Švabinský: Zimní vánice
nedatováno   Bohuslav Coufal: Český Krumlov
nedatováno   Radostné Vánoce a mnoho úspěchů v příštím roce (Maloval J. Černý-Klatovský)
nedatováno   Bohumil Kubišta (1884-1918): Zátiší s vázami (Západočeská galerie v Plzni)
Periodical
published, title (subtitle)
1941   Světozor
1949/01/18   Korálky (B. M. Kulda: Jak švec do pekla šel)
1956/03   Věda a život
1957/09   Věda a život
1957/09/19   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
1957/10/31   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
1957/11/28   Kultura (Týdeník pro otázky kultury a umění)
1957/12   Věda a život
1958/03/20   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
1958/05/22   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
1959/04/16   Kultura (Týdeník pro kulturu a umění)
1959/08   Věda a život
1959/09   Věda a život
1959/10   Věda a život
1959/11   Věda a život
1963/01   Věda a život
1963/09   Věda a život
1964   Československý rozhlas a televise
1964/02   Věda a život
1964/11   Věda a život
1964/12/27   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu)
1965   Dějiny a současnost (6)
1966   Dějiny a současnost (2)
1966   Dějiny a současnost (6)
1967/04   Věda a život
1967/08   Věda a život
1967/09   Věda a život
1967/12   Czechoslovak Life
1967/12   La Vie Tchecoslovaque
1968   Dějiny a současnost (8)
1969   Repertoár malé scény
1969/10/02   Neděle (Čtrnáctideník pro kulturu a volný čas)
1973/12   Československá fotografie (12)
1976/08   Československá fotografie (8)
1991/01   Tschechoslowakisches Leben
1991/01   Tschechoslowakische Leben (1)
nedatováno   Nová říše
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1955   Jan Štursa (1880-1925)
1956   Josef Václav Myslbek 1848-1922
1957   Jan Amos Komenský
1962   Josef Sudek
1963   Zdenko Feyfar
1963   Josef Ehm
1964   Otto Gutfreund 1889-1927
nedatováno   Jan Amos Komenský
nedatováno   Alšova jihočeská galerie (Pozdní gotika 1450-1530)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1952   Boj našeho lidu za svobodu
1952   Mánesovy národopisné studie
1952   Písně a říkadla Mikoláše Alše
1952   Česká krajina v obrazech Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Františka Kavána
1967   Miloslav Stibor: Akty
1972   Max Švabinský: Chvála života
1975   Karlovy Vary
1975   Pražský hrad
1982   Gustáv Husák
nedatováno   Gustáv Husák
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1945   Slovník českých spisovatelů A-M (Krásné písmenictví v letech 1918-45)
1972   Právnický slovník (A - O)
1972   Právnický slovník (P - Ž)
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Krásná jizba
Guide
published, title (subtitle)
1964   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu
1965   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu
1992   The Lands of the Czech Crown
1992   Die Länder der böhmischen Krone
Album
published, title (subtitle)
1950   Menší město pražské
Yearbook
published, title (subtitle)
1964   Kulturně politický kalendář
Folder
published, title (subtitle)
1974   Pyšná princezna
1975158 x 245   Pluje loďka po Vltavě
1977   Sluníčko s krajkou
Collection Of Photography
published, title (subtitle)
1965   Praha
prostorový obraz / betlém
published, title (subtitle)
1969   Pražský betlém
prostorová kniha
published, title (subtitle)
1970   Sněhurka a 7 trpaslíků
1970   Červená karkulka
1971   Jak se lev zatoulal
1971   O nemytém dráčkovi
1972   Mourek - kočičí detektiv
1974   O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce
1975   La Bella durmiente del bosque