Vila Stiassni

Subordinate Document
published, title (subtitle)
2015   Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně