Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety

city: Bratislava (Bratislava)
address: _