Západočeský krajský národní výbor Plzeň

city: Plzeň (Plzeň-město)