Větrné mlýny

Book
published, title (subtitle)
2018   Bakšiš
Periodical
published, title (subtitle)
2006/03   Rozrazil (Revue na provázku - poutavý časopis)
2006/05   Rozrazil (Revue na provázku - poutavý časopis)
Occassional Print
published, title (subtitle)
2015   Státní cena za literaturu, Státní cena za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury