Kreis Gütersloh im Kreishaus

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1982   Woldemar Winkler: 1902 - 1982: Zum 80. Geburtstag, Kreis Gütersloh im Kreishaus, Wiedenbrück