OMIKRON

Book
published, title (subtitle)
1993, Josef Florián Staša Jilovská (Vzájemná korespondence 1919 - 1922)