Knihařská dílna Ludvíka Bradáče

person, born
Rajman Jan, 25. 8. 1892