Odbor územního plánování Západočeskéhé krajského národního výboru

city: Plzeň (Plzeň-město)