Odbor územního plánování Západočeskéhé krajského národního výboru

person, born
Michalec Miloslav, 14. 9. 1954