Kulturní dům

date of exhibition, exhibition title
1987/06/20 - 1987/07/19   Roman Podrázský: Plastiky, kresby,
1988/06/18 - 1988/07/17   Antonín František Stehlík: Obrazy,