Richterova vila

city: Praha
address: _

word:
Postavil v roce 1832 Emanuel Richter. V padesátých letech sloužila jako rezidence Kubánského velvyslanectví, později potřebám Hradní stráže. V té době provedeny nevhodné stavební úpravy, například vestavba skleníku a instalace nejrůznějších technických zařízení. Restituční spory o vlastnictví 1 (vlastníkem je od roku 1992 stát, právo hospodaření k objektu má Správa Pražského hradu) brání současnému (1996) majiteli pro dokončit záměry na rekonstrukci, komerční využití a zpřístupnění veřejnosti.