Galerie města Plzně

date of exhibition, exhibition title
2001/02/15 - 2001/03/01   František Pavlas: Sochy,
2001/03/08 - 2001/04/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě,
2001/04/12 - 2001/05/20   Petr Kvíčala: Ornament,
2001/04/12 - 2001/05/20   Marian Palla: Koncept pro mouchy,
2001/05/24 - 2001/06/30   Jitka Svobodová: Blízké prostory,
2001/05/24 - 2001/06/30   Černá skříňka - Black Box Recorder,
2001/07/04 - 2001/08/31   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné,
2001/07/04 - 2001/08/31   Ján Lastomírsky: Grafika, virtuální instalace,
2001/09/06 - 2001/10/21   Jiří Sobotka: Matutina,
2001/09/06 - 2001/10/21   Procházka po krajině. Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová,
2001/10/11 - 2001/12/02   Petr Nikl, Jaroslav Kořán: Nástroje okamžitých her,
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni,
2001/12/06 - 2002/01/16   Reflexe / Reflexionen: Rakouská avantgarda po roce 1945 ze sbírky Otto Mauera,
2001/12/06 - 2002/01/16   Mojmír Preclík : Sochy,
2002/01/24 - 2002/03/03   Josef Wagner: Hlasy země,
2002/03/07 - 2002/04/14   Presenza - Assenza,
2002/03/07 - 2002/04/14   Retrovie - Avanguardia,
2002/04/18 - 2002/05/19   Iluminace,
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969,
2002/05/23 - 2002/06/30   Marek Zákostelecký: Scénografie,
2002/07/03 - 2002/08/11   Miloš Šejn: Mlaka,
2002/07/11 - 2002/08/11   Jiří Šigut: Záznamy,
2002/08/15 - 2002/09/15   Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall),
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková: Totální poezie,
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková, Karel Kocourek: Umění v prostoru - Grenzgänge,
2002/08/15 - 2002/09/15   Eva Roučka: Plzeň - Romans,
2002/09/12 - 2002/10/20   Martin Velíšek: Lyžaři,
2002/09/19 - 2002/10/20   Stanislav Zippe: Relace,
2002/09/19 - 2002/10/20   Lucia Helenka Pearcey: Hovercraft,
2002/10/23 - 2002/11/17   3. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002,
2002/10/23 - 2002/11/17   Zdeněk Manina: Balance,
2002/11/21 - 2002/12/29   ...stalo se jedné noci,
2003/01/09 - 2003/02/16   Jan Stolín:Posuny_B_GP,
2003/01/09 - 2003/02/17   Ivan Vala: Kresby: Vnitřní hlasy,
2003/01/10 - 2003/02/16   Jan Schýbal: Černá a bílá,
2003/02/21 - 2003/03/30   Ostravská úderka,
2003/04/04 - 2003/05/11   Terra magica?,
2003/04/04 - 2003/05/11   66,6 % ženskosti,
2003/05/16 - 2003/06/22   Karel Adamus: Vizuální poezie,
2003/05/16 - 2003/06/22   Jan Wojnar: Vizuální poezie,
2003/07/01 - 2003/08/27   Roman Brichcín, Dagmar Brichcínová, Eva Prokopcová: Možnosti obrazu,
2003/07/01 - 2003/08/27   Kapky oceánu,
2003/07/01 - 2003/08/27   Eva Prokopcová: Možnosti obrazu,
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni,
2003/09/04 - 2003/10/12   Petr Lébl: Nejsem výtvarník...,
2003/10/16 - 2003/11/23   Barbara Benish: Nevěsta v uzavřené zahradě,
2003/10/16 - 2003/11/23   Ornament v současném umění,
2003/11/28 - 2003/12/31   Ze života...,
2004   Miroslava Nová: Kameny,
2004   Květa Monhartová,
2004/01/08 - 2004/02/15   Kapky oceánu,
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace,
2004/03/31   Slavnostní křest knihy Otesánek,
2004/04/08 - 2004/05/09   Jan Adamec: Vojmír,
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar,
2004/05/11 - 2004/05/16   Týden perfornancí,
2004/05/20 - 2004/06/27   Jiří Lindovský: Anatomie kresby,
2004/05/20 - 2004/06/27   Petr Matásek: Něco loutky, něco herci,
2004/07/01 - 2004/09/05   Geometria Magyar,
2004/09/09 - 2004/10/15   Od zrcadlení k reflexi,
2004/10/20 - 2001/11/13   4. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004,
2004/10/20 - 2004/11/13   Hana Fischerová: Tělo,
2004/10/20 - 2004/11/13   Michal Šarše: Sochy a reliéfy,
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni,
2004/11/18 - 2004/12/30   Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004),
2005/01/06 - 2005/02/20   Triáda,
2005/02/24 - 2005/04/03   7 x HK05 (Hradec Králové),
2005/04/07 - 2005/05/15   VY3 Land,
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo,
2005/05/23 - 2005/06/26   OL 2005. Deset pozic současné olomoucké výtvarné scény,
2005/06/30 - 2005/08/28   Jiří Ladocha: Co / What,
2005/06/30 - 2005/08/28   Angela Grasser: Ornament času / Zeitornament,
2005/09/01 - 2005/10/09   Širší proud. Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech,
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda,
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi,
2005/10/13 - 2005/11/20   Pavel Korbička: Light Plan,
2005/11/24 - 2006/01/08   Les,
2006/01/12 - 2006/02/19   Jindřich Zeithamml,
2006/01/12 - 2006/02/19   Jaroslav Beneš: Retrospektiva,
2006/02/23 - 2006/04/02   Michal Gabriel: Sousoší,
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová,
2006/04/06 - 2006/05/13   Non / Kon / Figurace,
2006/04/06 - 2006/05/14   Kon(non)figurace - 6 mladých sochařů,
2006/04/06 - 2006/05/14   Kon(non)figurace - 6 mladých sochařů,
2006/05/18 - 2006/06/19   Pavel Kalfus: Ze života loutek,
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoje Unković: znamení osudu,
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoj Unkovič: Znamení osudu,
2006/05/25 - 2006/05/28   Anymous performance VII.: Festival akčního umění v ulicích Plzně,
2006/06/29 - 2006/08/27   Mediteránní pozdrav - umělci z Pécse / Mediterrán üdvözlet - Pécsi müvészek,
2006/08/31 - 2006/08/27   Dana Puchnarová: Geometria spiritualis,
2006/08/31 - 2006/10/01   Ladislav Daněk: Tušení řádu,
2006/10/04 - 2006/11/12   Margita Titlová Ylovsky: Viděno kresbou,
2006/10/04 - 2006/11/12   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…,
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě,
2006/11/16 - 2007/01/07   Aleš Lamr: Hra doopravdy,
2007/01/11 - 2007/02/18   František Svátek: Kinetické vodní skulptury, Barbora Blahutová: Koláže,
2007/01/11 - 2007/02/18   Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje,
2007/02/22 - 2007/02/28   Karina Wellmer-Schnell: Z očí do očí / Aus den Augen in die Augen,
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně,
2007/04/05 - 2007/05/13   Jaroslav Róna: Fifty, fifty...,
2007/05/17 - 2007/06/24   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region,
2007/06/28 - 2007/08/31   Na jiném místě II,
2007/09/06 - 2007/10/28   Jozef Jankovič: Transformace,
2007/09/06 - 2007/10/28   Rudolf Fila: Přemalby,
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku,
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007,
2008/01/17 - 2008/02/27   Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže,
2008/03/06 - 2008/04/06   Meeting Point - Arad Biennial 2007,
2008/04/17 - 2008/05/18   3x Brno,
2008/05/22 - 2005/06/29   Loutky z filmů Aurela Klimta,
2008/05/22 - 2008/06/29   Vary(i)ace,
2008/07/03 - 2008/08/31   Brémy kdepaks / Bremen wodu,
2008/07/10   Festival performancí,
2008/09/11 - 2008/11/09   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm,
2008/09/11 - 2008/11/09   Adriena Šimotová: Hosté. Tvorba z let 2000-2006,
2008/11/13 - 2009/01/18   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni,
2009/01/22 - 2009/03/01   Jaroslav Vančát: Marcel - místo autora,
2009/01/22 - 2009/03/01   Anna Vančátová: Mezi obrazy,
2009/03/05 - 2009/04/30   Vysočinou,
2009/05/07 - 2009/06/25   Marco Bagnoli: Mystika tvaru / Mistica della forma,
2009/05/07 - 2009/06/25   Karel Trinkewitz: Tristium Rabí,
2009/06/30 - 2009/09/03   Čestmír Suška: Rezavé květy a jiné sochy,
2009/06/30 - 2009/09/03   Stanislav Diviš: Ztracené světy,
2009/09/10 - 2009/10/28   3x Arad,
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví,
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola,
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1,
2010/03/11 - 2010/05/02   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa,
2010/05/06 - 2010/06/27   Kateřina Štenclová: Až do konce malby / Till the end of painting,
2010/05/06 - 2010/06/27   Jiří Kačer: Kameny / Stones,
2010/05/17 - 2010/05/21   Milan Kohout: Fotografie,
2010/09/02 - 2010/10/31   Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space,
2010/11/04 - 2011/01/27   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony,
2010/11/04 - 2011/01/27   Jiří Němec: Ornagramy / Pozemská kosmologie / Ornagrams / Earthly Cosmology,
2011/02/03 - 2011/04/07   Toni Scheubeck: Sculptura - natura,
2011/02/03 - 2011/04/07   Gisela Denninghoff: Vidět zvuky – slyšet barvy,
2011/02/03 - 2011/04/07   Heiner Riepl: Malby a kresby / Malerei und Zeichnen,
2011/04/14 - 2011/06/16   Současná slovenská geometrie 2,
2011/06/23 - 2011/09/15   František Skála,
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna,
2011/10/06   Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky,
2011/12/01 - 2012/02/03   Měkce,
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay,
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay,
2012/04/19 - 2012/06/14   Theodor Pištěk: Kde budu žít příště,
2012/06/21 - 2012/08/30   Achille Perilli: Iracionální geometrie,
2012/06/21 - 2012/08/30   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen,
2012/09/06 - 2012/11/01   Jiří Kovařík 1932-1994,
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumavské reflexe,
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumava Josefa Váchala,
2013/01/31   Milan Sulan: Deset povídek o lásce a zapomínání, výtvarný doprovod Karel Trinkewitz,
2013/02/07 - 2013/04/11   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka,
2013/04/18 - 2013/06/06   Karel Valter: Tábor - Plzeň,
2013/06/13 - 2013/07/11   Fórum mladé umění Česká republika - Bavorsko 2013 / Forum Junge Kunst Bayern - Tschechien 2013,
2013/07/18 - 2013/08/29   Tomáš Lahoda,
2013/07/18 - 2013/08/29   Tomáš Hlavenka: Kutiny,
2013/09/05 - 2013/10/30   Jan Vyleťal: Geometrie neznámých světů. Obrazy 2005-2009,
2013/09/26 - 2013/10/30   Luděk Míšek: Z atomu hmota, z hmoty socha,
2013/11/14 - 2014/01/30   Fantastický realismus 1960-1966,
2014/03/03 - 2014/04/24   Na počátku bylo ticho,
2014/06/12 - 2014/08/14   Jiří David: Pachy se překrývají, ale nemizí,
2014/11/20 - 2014/12/30   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch,
2015/05/22 - 2015/08/06   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar,
2015/08/21 - 2015/10/08   Petr Nikl: Časosběry,
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně,
2016/02/04 - 2016/04/03   Předtím, teď, potom,
2016/04/15 - 2016/06/12   Na dosah / Greifbar nah,
2016/06/23 - 2016/09/06   Milan Knížák: Zanechte svět zvířatům,
2016/09/29 - 2016/11/06   Mikoláš Axmann: Lazaři,
2016/11/25 - 2017/01/15   Život je bolestný a přináší zklamání: Massakr, Vol. 1: Lovecraft,
2017/01/26 - 2017/03/26   Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur,
2017/04/06 - 2017/06/04   Jan Wolfchen Vlček: Time Travel - Historical Reenactment,
2017/06/15 - 2017/08/27   Konstruktivní lyrika,
2017/09/07 - 2017/11/19   Karel Malich: ...prostě se to děje,
2017/12/01 - 2018/01/14   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg,
2018/01/25 - 2018/03/25   Pavel Štýbr: Světlo na příděl,
2018/06/28 - 2018/08/26   Ľeté indien / Indiánské léto,
2018/09/20 - 2018/11/11   Michal Gabriel: Ve vaně, archanděl Gabriel, a jiné příběhy,
2018/11/22 - 2019/02/03   Bez obav. Papír hoří!,
2018/11/22 - 2019/02/03   Richard Stipl: Propast zírá zpět / The abyss stares back,
2019/02/14 - 2019/04/07   Jiné hlasy Jiné pokoje,
2019/04/18 - 2019/06/23   2+1. Marie Blabolilová, Hana Puchová, Kamila Zemková,
2019/07/04 - 2019/09/01   Socha 2,
2019/09/27 - 2019/11/24   Jan Dostál: Collector´s choice,
2019/09/27 - 2019/11/24   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu,
2019/12/06 - 2020/01/26   Šárka Trčková: Tajemství kruhu,
2020/06/18 - 2020/09/06   Petr Skala: Cesta časem,
2020/06/18 - 2020/09/06   Václav Malina: Útěky a návraty,