Bušidó

www: http://www.busido.cz/

word:

Společnost bušidó vznikla v březnu roku 2010, jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti umění a kulturní a historické reálie dávného Japonska, obzvláště ve spojitosti s japonskými meči a svébytnou samurajskou kulturou. Činí to prostřednictvím publikační činnosti, přednáškových a osvětových akcí a workshopů, zabezpečuje poradenství a restaurátorské práce pro sběratele asiatik a především japonských mečů. Společnost se prezentuje na svém portálu www.busido.cz, úzce spolupracuje s Českou společností japonského meče Czech Tóken Kai, se kterou spolupracuje na realizaci mnohých společných projektů.


Bušidó (japonsky: 武士道, česky: Cesta válečníka) je kodex morálních pravidel, kterých měli samurajové dbát. Často je to nevyslovený a nepsaný kodex, který tím spíš má svoji moc pravých skutků, protože je to zákon psaný v srdcích. Obsahuje základní principy chování, kterými se každý samuraj řídil. Původně se jednalo o nepsaná pravidla, určována převážně filozofickým směrem. Poprvé je sepsal Jamaga Sokó (1622 – 1685). Základní zásady jsou: věrnost pánovi, úcta k předkům a rodičům, čestné jednání, pravdomluvnost, odvaha a upřímnost, ctnost a sebezdokonalování.


義 – Gi – Klidná mysl

勇 – Jú – Odvaha

仁 – Džin – Benevolence

礼 – Rei – Respekt

誠 – Makoto nebo 信 – Šin – Upřímnost

名誉 – Meijo – Čest a sláva

忠義 – Čúgi – Oddanost

Všechny tyto zásady vystihují to, co samurajský meč symbolizuje. Samurajský meč je duší bojovníka. A kodex Bušidó dává samurajům „ Čestnou hru v boji “.


Smyslem projektu Bušidó je přiblížit širší veřejnosti Samurajské umění a umění samurajského meče. Většina lidí si pod slovem Japonsko představí především Samuraje a vše kolem nich. Tedy samurajské meče, bojová umění a hlavně samurajský morální kodex. Proto se náš projekt nazývá Bušidó. Pro samurajský meč, který Bušido symbolizuje, se používají výrazy Tachi, Katana, Wakizashi, Tantó nebo někdy používaný výraz Nihonto. Bušidó (japonsky: 武士道, česky: Cesta válečníka) je samurajský morální kodex. Obsahuje základní principy chování, kterými se každý samuraj řídil. Původně se jednalo o nepsaná pravidla, určována převážně filozofickým směrem.


Projekt vznikl na základě spolupráce skupiny sběratelů a nadšenců, kteří se zajímají o tuto problematiku. Tito příznivci jsou ne jen z České Republiky a celé Evropy, ale jsme i ve spolupráci s kolegy z Japonska. Hlavním cílem je, aby se zde scházeli všichni sběratelé a nadšenci, kteří holdují sbírání ať už samotných mečů, ať už se jedná o Tachi, Katana, Wakizashi, Tantó, Ken. Dále pak jejich příslušenství Tsuka, Tsuba (Cuba, česky záštita), Menuki, Koshirare, fuchi (fuči) a kashira (kašira), seppa atd. Nebo i samurajské luky, umělecké předměty jako jsou dřevoryty, kresby a vyřezávané postavičky ze dřeva nebo slonoviny Netsuke. Chceme zde ukázat co možná nejlepší kvalitu sběratelských kusů.


Projekt Bušido chce přiblížit problematiku samurajských mečů. Co všechno samurajský meč symbolizuje, o čem pojednává, jeho logika, jeho duch a jaké místo zaujímá v historii celého Japonska. Samurajský meč přesahuje roli zbraně a je nad míru spojen s japonskou kulturou, náboženstvím a mytologií. Samurajský meč jest duší samuraje.


 


zdroj: http://www.busido.cz/busido/projekt-busido