Křížova vila, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

city: Žatec (Louny)
address: Zeyerova 344
ZIP: 438 01

word:

Vila Dr. Kříže se nachází v historickém prostoru čtvrti, jež nesla název Skotník. První písemná zmínka pochází z roku 1769, ve které je jako majitel objektu uveden Josef Osswald a jeho švagr. Do roku 1863 se zde vystřídala řada majitelů. V uvedeném roce koupil dům Josef Anderle, který se výrazně zapsal do stavebních dějin domu. Přestavěl "starou chatrnou chalupu" v "krásný pohodlný obytný dům", tak popsal změny regionální historik Dr. Adolf Seifert. Po smrti Anderleho roku 1895 se ujala majetku dcera Františka provdaná za Ambrože Wolframa. Ambrož Wolfram pocházel z Radíčevsi, vystudoval lékařství. Roku 1871 se stal prvním městským lékařem a také předsedou Spolku pro zkrášlení města. V rámci své činnosti pořádal v místní zahradě velké ovocnářské výstavy.Posledním soukromým majitelem domu byl okresní soudní rada JUDr. Wilém Kříž, který ho koupil v roce 1926. Wilém Kříž byl rodákem z Plzně, vystudoval práva a v červnu roku 1911 byl přeložen k okresnímu soudu do Žatce. Zde se stal zemským radou a později přednostou soudu. S jeho jménem je spojena poslední významná stavební úprava domu, která odpovídá dobovému vkusu konce 19. století. Touto přestavbou získal dům dnešní podobu.

 

Neorenesanční výzdobu fasády z čelní strany tvoří kuželková balustráda s atikou, doplněná keramickým obkladem a štuky. Fasádu hlavního sálu v prvním patře v dvorní části zdobí sedm pilastrů, opatřených bohatými hlavicemi. Pod hlavní římskou je po celém obvodu severní a jižní strany ozdobný zubořez. Ve dvoře stávala dnes již zbouraná letní kuchyně a součástí objektu byla rozsáhlá zahrada. Interiér je bohatě zdoben štukovými a papírmašovými prvky. Ve třech sálech se nacházejí nástropní obrazy od Josefa Aussiga Reinera z roku 1898. K vybavení interiéru patří zachovaná zdobená kachlová kamna a původní lustr.

JUDr. Kříž vlastnil dům do konce 2. světové války, poté dům připadl městu. Od poloviny 50. let obývali dům nájemníci a dvě místnosti v prvním patře byly vyhrazeny pro depozitáře muzea. První větší opravy na domě se uskutečnily v roce 1995, kdy byla opravena střecha a vyměněny klempířské prvky. Rekonstrukce celého objektu proběhla v letech 2000 - 2001. Kromě celkové opravy střechy, krovů a fasády byly kompletně zrestaurovány veškeré vnitřní prostory budovy.

Majitelem opraveného objektu je město Žatec a provozovatelem je od roku 2003 Regionální muzeum v Žatci. Křížova vila nabízí kulturní, společenské a vzdělávací akce pro veřejnost. Celoroční program zahrnuje výstavy, vernisáže, přednášky, koncerty, akce v zahradě atd. Budova se stala jedním z míst, kde je možno uspořádat svatební obřady.

 


zdroj: http://www.muzeumzatec.cz/o-vile.html