Exit Art - The First World

Book
published, title (subtitle)
2003   5 x New York (Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993-1997)