1. česká státní reálka v Brně

city: Brno (Brno-město)