1. česká státní reálka v Brně

person, born
Škarda Evžen, 17. 4. 1905