Osvětová beseda

city: Vysoký Chlumec (Příbram)
address: _