Kartis

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995, Rudolf Žebrok
1995, Jindřich Wielgus
1996, Franciszek Świder
1996, Otakar Baran
2001, Oldřich Kodeš
2009, Jolanta Lysková-Petržílková
nedatováno, Oldřich Bijok