Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. (OSA)

city: Praha

word:


notes:
Byl založen samotnými autory již v roce 1919.
První ustavující schůze OSA se konala 9. října 1919.
Jedním ze zakladatelů OSA byl populární skladatel Karel Hašler a jedním z prvních ředitelů OSA byl syn skladatele Antonína Dvořáka.
V současné době je občanským sdružením zastupujícím více než 7.000 domácích a více než 1.000.000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů - nezaměňovat s vydavateli cd a dvd nosičů.
Posláním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných a členů.
Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.
OSA rozlišuje dva základní stupně zastupování:
zastupovaný: každý autor (skladatel či textař), nakladatel nebo dědic autorských práv, který prokáže autorství alespoň u jednoho veřejně provozovaného hudebního díla a podepíše s OSA smlouvu o zastupování
člen: skladatel, textař a nakladatel s hlasovacími právy na valném shromáždění, splňující podmínky definované Stanovami OSA.
osa.cz