kamenická dílna Hieronyma Peina ve Vídni

city: Vídeň (Wien)