Kostel sv. Anny

city: _
address: vrch Tanaberk ve Všerubském průsmyku

notes:
Impozantní chrám, který Marco Antonio Gilmetti na Tanaberku postavil, je objektem stavebně zdařilým a mezi sakrálními stavbami jihozápadních Čech zcela ojedinělým. Patří mezi nejpozoruhodnější stavby západočeského baroka. Kostelbyl vystavěn z podnětu všerubského faráře Schübla a klatovských jezuitů jako poutní na základě uznání zázračných uzdravení prověřovaných pražskou arcibiskupskou komisí roku 1712. Údajně za cenu 20 000 rýnských zlatých. Úzký vztah k tomuto místu měli rovněž koutští Stadionové, kteří zde nechali r.1723 zřídit poutnický dům (pozdější hospodu) a v r.1747 faru s nadací pro 2 kněze. Od roku 1816 zde fungovala i škola.
Stavba založená na pravidelném eliptickém půdorysu, se skládá z vysoké rotundy, kterou obklopuje nižší ambit s ochozem a emporami. Původně měl chrám 3 věže. Dvě, dnes již neexistující, stávaly nad vstupní předsíní. Vnější obvod chrámové lodi nechal barokní baumajstr Gilmetti ozdobit šesti sochami světců v nadživotní velikosti. Dnes stojí na svém místě pouze socha sv. Václava , patrona české země, která shlíží směrem k Brůdku. Když byl kostel v Nýrsku v r.1973 zbořen, získala poničená svatyně na Tanaberku vnitřní zařízení právě z tohoto kostela.
tanaberk.cz