Brněnský naratologický kroužek

city: Brno (Brno-město)
www: http://brnenskykrouzek.blogspot.cz/