Kulturní nadace Archa

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně