Za svobodné vysoké školy

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2013/05/23   Občanské shromáždění za občanské a akademické svobody, Pražský hrad, Praha