Pražské fórum

city: Praha
address: Bořivojova 108
ZIP: 130 00
e-mail: pr@prazskeforum.cz
www: http://www.prazskeforum.cz/

notes:
Pražské fórum: Zaměřeno na magistrát!
- je dobrovolnické občanské sdružení, které usiluje o transparentní magistrát k komunikující s občany a neziskovými organizacemi.
- se účastní zasedání zastupitelstva a výborů. Využívá občanského práva vyjadřovat se k jednání a upozorňuje tímto způsobem na špatné hospodaření s penězi.
- vytváří prostor pro komunikaci mezi radnicí a občany - např. formou interpelací.
- organizuje v Praze, svém městě, happeningy. Jejich prostřednictvím se vyjadřuje k aktuálnímu dění, do jejich řešení aktivně zapojuje širší okruh Pražanů a danou problematiku tím zviditelňuje.
- ke každé kritice zároveň navrhuje způsoby řešení. Veřejně apeluje na zodpovědné osoby, schází se s politiky a úředníky a navrhuje jim dílčí nebo systémové změny.
- spolupracuje s pražským iniciativami a koordinuje propojování společných činností.
- se raduje, že se poměry na radnici mění a daří měnit.
A s tím vším můžete pomoci i vy.

Vzniklo v návaznosti na občanské protesty po komunálních volbách v Praze na podzim 2010. Od té doby sleduje zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a jednání vybraných výborů, využívá možnosti vyjadřovat k bodům programu a snaží se tímto způsobem upozorňovat na špatné hospodaření s penězi či vyložené podvody. Organizuje též happeningy ve veřejném prostoru.

Spolupracuje s dalšími iniciativami, které se věnují problematice spojené s pražskou komunální politikou, veřejnou správou a veřejným prostorem: Auto*mat, Arnika, Buskerville, Oživení a PragueWatch.

zdroj: http://www.prazskeforum.cz/o-nas