Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Howard Hodgkin: Petits Formats 1875 - 1989