Veľká Poľana

city: Veľká Poľana (Snina)
address: _

notes:
-
Veľká Poľana bola obec na Slovensku v okrese Snina. V roku 1980 bola vysídlená kvôli výstavbe Starinskej priehrady. Prvá písomná zmienka je z r. 1493.
Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín, jeden pôvodný domček a pomník - rotunda padlým vojakom v prvej svetovej vojne na vojenskom cintoríne. Zachovali sa tiež ruiny kostola z r. 1784, chátrajúceho od roku 1915. Pod obcou pri Lukovom potoku stojí prícestný kríž z roku 1853. Vojenský cintorín padlých vojakov v prvej svetovej vojne, nachádzajúci sa na Zadnom Hodošíku, je najvyššie položeným vojenským cintorínom na Slovensku (825 m n. m.). Obec je rodiskom národného umelca – maliara Oresta Dubaya (1909).
sk.wikipedia.org, 2013/08