k. k. Graphic Lehr-und Versuchsanstalt in Wien (c.k. Grafický učební a pokusný ústav ve Vídni)

city: Vídeň (Wien)