c.k. vyšší reálka

city: Praha
address: Praha X, Karlín, Kollárova 4

notes:
Varianta názvu: Státní československá reálka v Praze X - Karlín, Kollárova 4
C.k. česká vyšší realka karlínská
C.k. gymnasium (Karlín, Praha)