Zlatý kůň, národní přírodní památka

city: _
address: _

word:

Národní přírodní památka Zlatý kůň se nachází v jižním sousedství obce Koněprusy, asi 5 km jižně od okresního města Beroun.

NPP Zlatý kůň byla vyhlášena v roce 1973 na rozloze 37 ha k ochraně vápencového masivu s krasovými jevy (závrty, škrapy) a rozsáhlým jeskynním systémem Koněpruských jeskyní.

V minulosti zde probíhala těžba vápence v několika lomech, v současnosti je těžba zastavena. Těžbou byly odkryty zajímavé geologické profily.

NPP Zlatý kůň je považována za lokalitu s nejbohatším výskytem staroprvohorních zkamenělin. NPP Zlatý kůň je spojena naučnou geologickou stezkou s PR Kobyla.

Významný je i výskyt teplomilných a suchomilných rostlin - roste zde např. včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), rozrazil časný (Veronica praecox), rožec nízký (Cerastium pumilum), tařice horská (Alyssum montanum), ostřice nízká (Carex humilis), mochna písečná (Potentilla arenaria) a další. Lokalita je významná také přítomností vzácného hmyzu.

cs.wilkipedia.org