Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i.

type: nakladatelství
city: Praha 1
address: Vodičkova 40
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.academia.cz

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2019   Jiří Straka: Čínský sendvič / Chinese Sandwich
kniha
  published   title (subtitle)
  2006   Italské renesanční sochařství v českých státních a soukromých sbírkách
  2006   Karel IV., císař z Boží milosti (Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
  2008   Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce)
  2008   Deník 1921–1961 (Scientific Diary)
  2008   Výzva perspektivy (Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět)
  2008   Život mezi beznadějí a úspěchem
  2009   Josef Borovička (Osudy českého historika ve 20. století)
  2009   Waldheimská idyla
  2014   Česká literární nakladatelství 1949 - 1989
  2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce)
  2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury
  2016   Design v českých zemích 1900-2000
  2017   Ve službách módy a stylu (Česká bižuterie v období první republiky (1918-1938))
  2019   Oldřich Blažíček (1887–1953): Život a dílo, Soupis díla
  2022   Teodor Rotrekl
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy)
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009)
  2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010)
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století)