Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1960/07/10 - 1960/08/21   Josef Matička: Krajem Terezy Novákové, Národní škola, Budislav (Svitavy)