Bratislava-Čunovo

date of exhibition, exhibition title
1987/10/30 - 1987/10/01   Výtvarné hody v Čunově 87,