Košická edice

Book
published, title (subtitle)
1934   Horváth, král primášů